Aktuality

 
Informujeme rodiče, že za finanční dar, kterým přispěli k obnovení "vozového parku", tj. nákup nových dopravních prostředků pro děti, byly zakoupeny čtyři odrážedla, dvě motokáry a objednána jsou jízdní...
Vážení rodiče, chtěli bychom vám poděkovat za další báječný rok, který jsme společně v Prima školce strávili. Za vaši pomoc, pochopení, úsměv, finanční podporu, ochotu spolupracovat a komunikovat,...
Připomínáme rodičům, že 26.červen je termínem splatnosti za prázdninovou docházku 2020. Pokud jste školné ještě neuhradili, prosíme o jeho úhradu.  K docházce byli přijati i všichni starší sourozenci...
Ani nevíme jak, ale je to tady! Sotva jsme se nadáli, je školky konec. Se školním rokem se rozločíme v úterý 30.června slavnostním obědem.
Tablo budoucích školáků najdete od pondělí 29.června ve výloze Zelené lékárny. 
Opět jsme se přesvědčili, že jsme prima parta, protože rodičů na cyklovýlet se sešlo skutečně dost. Můžeme tedy ve čtvrtek 25.června vyrazit na plánovaný cyklovýlet. Nezapomeňte na cyklistické...
Srdečně zveme rodiče dětí ze třídy Bodlínků a Smajlíků na zahradní slavnost, kde se rozloučíme s budoucími školáčky. Více informací naleznete v přiložených pozvánkách.
Informujeme rodiče, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte do ZUŠ, že termíny zápisů jsou 15. - 18. června 2020 v Hranicích a 19.června 2020 ve Všechovicích, Bělotíně a Hustopečích n.B.  vlož....
Všechny děti, které rády poslouchají pohádky, chtějí zažít noční „školkové“ dobrodružství a třeba potkat skřítka Knihovníčka, zveme k přespání ve školce. Kdy?         ...
Milí Bodlínci a Smajlíci, zvažujeme, že bychom letos přece jen uskutečnili společný cyklovýlet. A tak se vás ptáme, zda byste o tuto každoroční přátelskou akci měli zájem.   Zúčastnit se...
Ve středu 3.června se budou fotografovat děti, které odchází po prázdninách do základní školy. Focení tablových fotek bude probíhat od 9 hodin na travnaté ploše vedle SC Naparia. Pokud vaše...
Je nám líto, ale s ohledem na bezpečnost našich dětí, personálu i rodičů se letošní program Letní školky 2020 nekoná.                 K prázdninovému provozu...
Zdravíme všechny děti a rodiče, kteří na školku z domu vzpomínají a posíláme krátký pozdrav. Abyste měli představu, jak jsme zvládli návrat do školky v době, kdy jsme nuceni dodržovat bezpečnostní opatření,...
Zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 byl ke dni 12. května ukončen. V přiloženém dokumentu naleznete pod evidenčními čísly rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  Zveřejněním...
Vážení rodiče, seznamte se s dodatečnými informacemi k provozu Prima školky od května 2020. DODATEK K BEZPEČNOSTNÍMU OPATŘENÍ  provozu MŠ v době mimořádného režimu souvisejícího s pandemií...
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ provozu MŠ v době mimořádného režimu souvisejícího s pandemií Covid-19 1.           Pro vstup do budovy použijte videotelefon. 2.          ...
Vážení rodiče,  v návaznosti na postupné uvolňování bezpečnostních opatření v ČR a vaše potřeby vyplývající z odpovědí v dotazníku vás informuji, že provoz Prima školky bude opět zahájen 4....
V tuto chvíli s ohledem na opatření vlády související s pandemií Covid-19 ještě není jasné, jestli bude prázdninový program letní školky nabídnut i dětem z jiných školek a škol.  Máte-li o přihlášení...
V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před onemocněním Covid-19 informujeme, že letošní zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti...
Vážení rodiče, bude tomu měsíc, kdy došlo k uzavření Prima školky.  Jak jistě víte, veškeré doporučené postupy a opatření ve věci provozování mateřských škol v době nouzového stavu byly a jsou...
Naši milí Pulečci, Světlušky, Bodlínci a Smajlíci! Taky už je vám doma občas dlouhá chvíle? Věřím, že vám školka a kamarádi schází stejně jako nám. Moc se na vás všechny těšíme, ale ještě chvilku bude...
V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. - 18.června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz od 6.dubna - 14.června 2020. Podrobné...
Vážení rodiče, po delší době se ozývám s aktuální informací k dané situaci související s přerušením provozu mateřské školy. Tentokrát jde o otázku finančních závazků vzhledem k poskytování...
Jak jistě víte, vláda schválila, že o ošetřovné při péči o dítě budou moct žádat i OSVČ. Z důvodu, že ještě není k dispozici formulář Žádosti o ošetřovné pro OSVČ, nemůže být potvrzení o uzavření mateřské...
Vzhledem k situaci s pandemíí Covid-19 a opatřením České vlády letošní zápisy "budoucích" prvňáčků proběhnou bohužel bez dětí, pouze administrativní formou.  Zde najdete malý návod,...
Vážení rodiče, vzhledem k závažnosti situace týkající se pandemie COVID-19 dochází od 17. března do odvolání k uzavření mateřské školy. Jsem si vědoma, že přerušení provozu Prima školky přinese...
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a vzhledem k aktuálním opatřením vydanými bezpečnostní radou státu a doporučením Ministerstva zdravotnictví...
Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu v dalších typech škol a školských zařízení. Toto usnesení...
Vzhledem k tomu, že EVIDUJEME ZVÝŠENÝ VÝSKYT INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ, tj. neštovic a střevních viróz, nařizuje ředitelka školy z důvodu prevence zachování zdraví dětí domácí karanténu dětem...
Pro všechny příznivce zpěvu pořádáme pěveckou soutěž Malý skřivánek. Podmínky účasti: každé dítě si připraví doma s rodiči jednu píseň písničku s textem a notami předá třídní učitelce...
Dne 10.března 2020 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 11.března 2020 zakazuje přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách. Přítomnost...
Tradiční polytechnická dílnička Hoblík se koná v tomto měsíci v pátek 13.března.
Zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 probíhá ve dnech  4. - 6. května 2020 vždy od 16.30 hodin.  Pozvánky k zápisu na konkrétní termín budou rodičům rozeslány v první polovině dubna.  Pokud...
Připomínáme, že ve čtvrtek 5.března v 16.00 hodin se se koná třídní schůzka rodičů dětí ze třídy Bodlínci a Smajlíci za účasti ředitelky školy a třídních pedagogů. Program schůzky má dvě části: - informace...
V průběhu měsíce března probíhá zápis do bilingvní třídy Smajlíci s dvojjazyčným vzdělávacím programem pro školní rok 2020/2021. Zápis se týká dětí, které jsou již v Prima školce zapsané. V případě...
Zapojte se s námi a pomáhejme žít nesnadný život s rakovinou.  8. ročník projektu „Tulipánový měsíc“ zviditelňuje potřebu komplexní péče během onkologické nemoci. 
V  měsíci únoru proběhlo druhé vyúčtování záloh stravného uplynulého kalendářního roku, tj. za období září až prosinec 2019. Zkontrolujte si prosím příchozí platby, případně proveďte doplatek dle...
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Evropě týkající se koronaviru vyzývám zákonné zástupce k zodpovědnému jednání směřujícímu k zajištění ochrany a bezpečnosti nejen dětí...
O líném zajíčkovi, Prasátko a kouzelná slovíčka, Matýsek a písmenka... To je trojice pohádek maňáskového Divadla Šikulka, které uvidíme v tomto školním roce. Představení začne v 10.30 hodin a je hrazeno...
V prvním březnovém týdnu nás čeká zajímavé téma „vesmír“. A proto v úterý 3.března v 9.00 hodin zažijeme vesmírné dobrodružství „Příležitostní astronauté“ ve sférickém kině přímo ve školce. Účast...
Připomínáme, že 24. - 28. února jsou jarní prázdniny.  Prima školka je otevřena, ale její provoz je omezen na jednu třídu. Rodiče již nahlásili docházku svého dítěte v těchto dnech. Pokud by...
Ve středu 19. února nás čeká zimní pohádka pro děti "Sněhurka" v podání Divadla Olomouc. Představení se odehraje v 10.15 hodin ve školce, takže "sváteční" oblečení není třeba.
Je nám líto, z důvody nemoci lektora je polytechnické tvoření Bodlínků a Smajlíků ve SOU zrušeno. Uskuteční se v náhradním termínu, který bude upřesněn. 
V následujícím týdnu nás čeká řemeslná práce a poznávání vlastností dřeva s řezbářem panem Urbanem ve Středním odborném učilišti. Smajlíci 18.2. /úterý/ a Bodlínci 21.2. /pátek/ vždy v 9.00...
Chceme pomoct a ve chvíli, kdy je to pro člověka těžké, nejtěžší... dát alepoň trochu radosti. Zapojte se s námi do sbírky plyšáků a bavlněných triček pro klienty Hospice na Svatém Kopečku. Máte doma...
V pátek 14.února jsme pozváni do Základní školy 1. máje, kde si školu nejen prohlédneme, ale taky nás čeká divadelní představení školáků. Svačinka je v tento den v 7.45 hodin a ze školky...
5. března 2020 v 16.00 hodin pořádáme za účasti třídních pedagogů a ředitelky školy schůzku rodičů dětí ze Smajlíků a Bodlínků. Předmětem schůzky jsou: informace k připravované školce v přírodě...
Připomínáme, že ve čtvrtek 6.února od 16.00 hodin se v Hotelu Centrum uskuteční již avízovaná beseda s psycholožkou Mgr. Lenkou Bínovou na téma "I naše děti potřebují hranice – má, či nemá smysl je...
Jako vždy první pátek v měsíci se tradičně koná polytechnický kroužek Hoblík a kladívko. Zapsané děti, nezapomeňte na batůžek s pitím.
V pondělí 3.února se z důvodu absence logopeda nekoná logopedická poradna. Děkujeme za pochopení. 
Ve čtvrtek 6.2. měla být dle plánu ukončena lyžařská školička v Hrubé Vodě. Vzhledem k tomu, že v tento den je z důvodu školení většího počtu pedagogů organizačně nemožné cestu do...
 Z důvodu nemoci pedagoga se ve středu 22.1. nekoná kroužek angličtiny.
 V 5. týdnu, tj. od 27.1. se logopedická poradna uskuteční místo obvyklého pondělí v úterý 28.1. Časy jsou beze změn. 
Ve středu 22.1. si užijeme masopustní veselici. Děti, připravte si kostýmy a sejdeme se ve třídě Světlušek. Čeká nás legrace, tanec a zábava s Prckem Pepínem.
Potvrzení o výši vynaložených výdajů pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2019 budou připravena k vyzvednutí u třídních pedagogů od 20.1. 
V pátek 31.1. se konají pololetní prázdniny. Prima školka je v omezeném režimu otevřena. Aby však mohl být zajištěn bezpečný provoz, sdělte třídním pedagogům docházku dítěte v tento den nejpozději...
Vzhledem k časové náročnosti přepravy na místo konání lyžařské školičky posouváme čas ranního odjezdu od školky. Odjezd bude již v 7.30 hodin. Rodiče, jejichž děti jsou dopravovány do MŠ svozovým minibusem,...
V únoru zavítá do Hranic velmi populární psycholožka Mgr. Lenka Bínová. Osoba s letitou praxí, odborník v oboru psychologie s velkým O, která dokáže o odborných věcech mluvit velmi...
Další polytechnické tvoření "Hoblík a kladívko" proběhne v lednu v pátek 17.1.
Ve čtvrtek 9.1. čeká přihlášené děti první lekce lyžařské školičky. Nezapomeňte přijít včas. Odjíždíme v 7.45 hodin od školky. Na opozdilce nečekáme. Do 8.1. je nutné odevzdat kopii potvrzení o odborném...
V úterý 7.1. nás čeká divadelní představení ve školce. Uvidíme pohádky O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce a bajku Zajíc, liška a kohout. Je hrazeno z třídních fondů.
Milí rodiče, přátelé a naši příznivci, my z Prima školky Vám přejeme ten nejkrásnější vánoční dárek... Zdraví, lásku, čas na sebe i své blízké a dobré lidi kolem sebe ať nacházíte každý den. Nechť...
Sběr přihlášek k účasti na lyžařské školičce 2020 se uzavírá ke dni 17.12. Pokud jste přihlášku ještě neodevzdali, učiňte tak co nejdříve.
V úterý 17.12. nás čekají obravdové kouzelné Vánoce ve školce. A protože nemyslíme jen na sebe a chceme, aby hezké Vánoce měla i lesní zvířátka, jdeme jim společně ozdobit vánoční stromeček. Do 10. hodiny...
Jako alternativu neuskutečněného vánočního focení ve školce mohou rodiče využít možnosti focení ve SC Naparia. Od 6.12. mají možnost si rezervovat termín focení přímo u fotografa a pořídit si tak třeba...
I v letošním školním roce mají možnost děti z Bodlínků a Smajlíků zdokonalovat své lyžařské dovednosti. Spolu s Newman school nás čeká lyžařský trénink tentokrát na sjezdovce v Hrubé Vodě. O přihlášku...
První svíčku na adventním věnci jsme zapálili a tak se společně můžeme těšit na vánoční cukroví, koledy, zimní radovánky na sněhu a ... na Ježíška. Ve školce Ježíškův zvoneček zazvoní v úterý 17.12. Společně...
Je nám líto, ale z důvodu neslučitelnosti kapacitních možností fotografa a organizačních důvodů MŠ se v letošním roce vánoční focení ve školce konat nebude.
Polytechnický kroužek Hoblík se v měsíci prosinci bude konat v pátek 20.12.
Aje to tu zas!!! Mikulášův čas... Tradiční Mikulášskou nadílku možná i trochu "obávané" trojice čekáme v Prima školce ve čtvrtek 5.12. Připomínáme se rodičům s prosbou, jestli by nám byli nápomocni s...
Z provozně technických důvodů se ve čtvrtek 14.11. nekoná ranní svoz dětí do školky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás zase v pátek!
Milí rodiče, ještě před chvílí jsme nosili sandály a... už abychom mysleli na blížící se Vánoce. Rádi bychom si společně i s vámi zpříjemnili adventní atmosféru. Přijměte naše pozvání k vánočnímu posezení...
V týdnu od 12. do 15.11. se koná ve všech třídách Bramborový týden, který v pátek vyvrcholí Bramboriádou. Více informací naleznete v přiloženém souboru.
V případě potřeby potvrzení o zaplacení plaveckého kurzu pro pojišťovnu, zaměstnavatele apod. nahlaste svůj zájem třídním pedagogům. Potvrzení budou k vyzvednutí od 12.11. ve třídě Světlušek....
Návrat Bodlínků a Smajlíků z Valšovického polesí z programu Lesní pedagogika  v úterý 5.11. se z důvodu autobusových spojů posouvá. Příjezd na zastávku Motošín je 13.35 hodin. Pokud si budete chtít...
Vážení rodiče, právě proběhlo vyúčtování stravného za uplynulé období leden až červen 2019. Zkontrolujte si prosím příchozí platby, případně proveďte doplatek dle aktuálního vyúčtování. Informaci o přeplatku...
 V úterý 26.11. nás ve školce navštíví Maňáskové divadélko Olomouc, které dětem zahraje pohádku "Jak Vodníček vyzrál na čerta". Představení začíná v 10.15 hodin a hrazeno bude z třídních forndů /...
 Připravujeme vánoční focení. Termín a další podrobnosti budou upřesněny.
Připomínáme, že 29.10. a 30.10. jsou podzimní prázdniny. Prima školka je otevřená, ale její provoz je omezen na jednu třídu. Rodiče již nahlásili docházku svého dítěte v těchto dnech. Pokud by přesto...
Další polytechnické tvoření v dílně SSI děti zapsané do Hoblíku čeká 8.11. v obvyklém čase. Nezpomeňte batůžek s pitím.
POZOR!!!! Ve středu 23.10. z důvodu naší účasti na divadelním představení, které začíná již v 9.00 hodin, máme svačinku již v 7.45 hodin. Odchod ze školky je v 8.15 hodin. Bodlínci a Smajlíci, přijďte...
V úterý 5.11. vyrážíme /Smajlíci a Bodlínci/ do Valšovického polesí, kde se zúčastníme programu Lesní pedagogika. Dozvíme se další zajímavosti o lese a jeho fungování, o obyvatelích lesa a způsobu jejich...
Děti z Bodlínků a Smajlíků vyrazí ve středu 23.10. na program plný písniček a legrace do Divadla Stará Střelnice. Představení Krejčíka Honzy začíná v 9.00 hodin a stojí 50 Kč. Bude hrazeno z třídních fondů....
Společné odpoledne pro rodiče s dětmi Zamykání lesa   VE STŘEDU 16. ŘÍ JNA OD 16 HODIN V ARBORETU LESNICKÉ ŠKOLY MŮŽETE SE TĚŠIT NA HRAVÉ A ZVÍDAVÉ ZASTAVENÍ U LESNÍCH ZVÍŘÁTEK, OCHUTNÁVKU PEČENÝCH...
 Pozvánka na besedu s Mgr. Milenou Mikulkovou pro veřejnost na téma: Komunikace s rodiči, komunikace s pedagogy v rámci projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162   Kde:...
Poslední lekce podzimní plavecké školičky na Hranické plovárně se uskuteční ve čtvrtek 14.11.2019. Rodiče, prarodiče a sourozenci… jste srdečně zváni! Přijďte se na naše plavecké dovednosti podívat. V...
 29. – 30.10.2019 /út – st/ se konají školní podzimní prázdniny. Prima školka je otevřena, ale provoz probíhá v tzv. prázdninovém režimu - je otevřena pouze jedna třída. Do 18.10. nahlaste prosím...
 Dětem byla rozdána nová školková trika pro běžné nošení, ale hlavně proto, abychom se snadno poznali, když vyrážíme na výlety a exkurze. Děkujeme za finanční podporu rodičům, kteří nám přispěli a...
Jeden z našich oblíbených zájmových kroužků Hoblík probíhá vždy první pátek v měsíci v čase 10.00 – 11.00 hodin v dílně areálu SSI Schaefer. Děti jsou přepravovány do dílny školkovým minibusem. Rodiče...
Logopedická depistáž proběhne ve třídách Bodlínků a Smajlíků ve dnech 24. – 27.9.2019. O výsledcích a případném zařazení do programu logopedické prevence budou rodiče informováni třídní učitelkou. Činnost...
V pátek 20.9. byl ukončen zápis do zájmových kroužků pro letošní školní rok. Dle zájmu rodičů a dětí budou otevřeny tyto kroužky: Paletka, Sportík, Angličtina hrou, Povídálek a Hoblík. V průběhu...
Tento měsíc se narozeninové oslavy ve všech třídách budou na konci září. Ve Světluškách: 23.9. /pondělí/, oslavenci: Valinka, Eliška H., Marthička a Editka   V Bodlíncích: 30.9. /pondělí/, oslavenci:...
Hola, hola…školka volá! Prázdniny jsou za námi… Sotva jsme stihli za letní školkou zavřít dveře… už je tady nový školní rok!   Těšíme se na vás v pondělí 2.září 2019! Informační schůzka rodičů...
PŘEJEME TO SPRÁVNÉ VYKROČENÍ ZA ŠKOLNÍMI POVINNOSTMI. Ať vás škola baví a je tam legrace!!! Snad máte rodiče s pevnými nervy…
Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin v 1....
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
 … z provozně technických důvodů.
Najdete ve výloze Zelené lékárny
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
V pondělí 17.6. navštívíme Divadlo na Šantovce v Olomouci a podíváme se na představení „Jak si Doubek princeznu zasloužil“. Odjezd z MŠ v 9.00 hodin. Vracíme se na pozdní oběd. Pokud budete chtít děti...
Návštěva farmy BLUDIČKA v Bludovicích Prohlídka farmy zvířat (koně, králíci, oslík, kozy, slepice, atd.) s možností krmení a hlazení zvířat s odborným výkladem úměrným věku dětí a projížďka na poníkovi nebo...
 V pondělí 3.6. 2019 v naší Prima školce oslavíme „Mezinárodní den dětí“. Dopoledne nás navštíví ctihodný pán a rytíř z Frankenštejnu a předvede nám něco ze svého umění s mečem...
Návštěva farmy BLUDIČKA v Bludovicích Prohlídka farmy zvířat (koně, králíci, oslík, kozy, slepice, atd.) s možností krmení a hlazení zvířat s odborným výkladem úměrným věku dětí a projížďka na poníkovi nebo...
 Jako každý rok k 31.5.2019 ukončují činnost všechny zájmové kroužky v daném  školním roce. Pouze: Hoblík a kladívko – závěrečná lekce, která je náhradou za měsíc květen proběhne...
 Všechny děti, které rády poslouchají pohádky, chtějí zažít noční „školkové“ dobrodružství a třeba potkat Skřítka Knihovníčka, zveme k přespání ve školce. Sejdeme se na zahradě školky 4.6.2019...
 SPOLEČNÉ FOCENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ SE KONÁ 21.5.2019. Náhradní termín v případě nepříznivého počasí je 23.5.2019. Harmonogram focení 21.5.: 9.00 hodin Pulečci 9.30 hodin...
 V pondělí 20. května proběhne FOCENÍ TABLA BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ.    Ke svačince usedneme už v 8 hodin, abychom následně mohli vyrazit do Divadla Stará střelnice, kde budeme v průběhu dopoledne...
 Přihlášku a nabídku na prázdninový pobyt v Prima školce naleznete v šatnách a v záložce „Prázdninový program“. Nezapomeňte, že letní prázdniny jsou placeny v jiném režimu...
Lekce logopedie ze dne 20.5.2019 /lichý týden/ proběhne z důvodu nepřítomnosti logopeda v náhradním termínu, tj. ve čtvrtek 16.5.2019.   Děkujeme za pochopení.
Plánovaná dílnička v pátek 10.5.2019 se z důvodu vysoké nemocnosti dětí ruší. Náhrada proběhne v pátek 21.6.2019 jako dvojhodina v čase 9.30 – 11.30 hodin. Tato dílna bude závěrečná.   DALŠÍ...
Vážení rodiče, ráda bych vás touto cestou vyzvala ke spolupráci. Myslím, že na společném zájmu. Věřte, že stejně jako vy, nemám ráda ankety a dotazníky. Přesto bych vás chtěla požádat o spolupráci při zodpovězení...
Evidujeme zvýšený výskyt neštovic.
24.4.2019 se na Hranické plovárně uskuteční poslední lekce jarního kurzu plavecké školičky. Rodiče, prarodiče a sourozenci… jste srdečně zváni! Přijďte se na naše plavecké dovednosti podívat. V bazénu...
Ve středu 24. dubna 2019 bude z důvodu rekonstrukce vozovky po celý den uzavřena křižovatka ulic Teplická a Partyzánská (na příjezdu do školky). Ke školce se proto výjimečně dostanete druhou stranou,...
V pátek 26.4. oslavíme společně Den Země. Protože jde o půldenní výlet, děti potřebují sportovní boty a oblečení, batůžek s pláštěnkou, kapesníky a pití. Ze školky odcházíme po ranní svačince, která bude...
 V úterý 23.4. v 16.00 hodin se koná krátká informační schůzka pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny na školku v přírodě. Pokud se dítě neúčastnilo školky v přírodě v loňském roce, pak je účast...
 Lekce logopedie ze dne 22.4. /Velikonoční pondělí/ proběhne v náhradním termínu, tj. v úterý 23.4. v obvyklém čase.
 V pátek 12.4.2019 nás čeká DALŠÍ TVOŘENÍ POLYTECHNICKÉHO KROUŽKU   „Hoblík a kladívko“ Do batůžku s sebou nezapomeňte pití a kapesníky. Ze školky odjíždíme jako obvykle v 9.30...
V pondělí 8.4. jdeme společně dopoledne vítat jaro a vynášet Moranu. Potřebujeme batůžek s pitím, kapesníky a pláštěnku pro případ deště. Vycházíme v 9.30 hodin.
Ve dnech 8. – 12.4.2019 probíhá ZÁPIS DO BILINGVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte do třídy s tímto dvojjazyčným programem si vyzvedněte formulář přihlášky...
Naši milí rodiče a děti, včera nám kurýr do školky doručil kytici s překrásným přáním. Nevíme, z čí hlavy tento krásný nápad vzešel… Ale chtěly bychom vám touto cestou poděkovat za to, že jste si...
V úterý 26.3.2019 v 10.00 hodin jsme zváni na hudební program ZUŠ Hranice s názvem „Písnička na cestách“. Program je zdarma. Děti potřebují batůžek s pitím a pláštěnkou.
DALŠÍ CYKLUS PLAVECKÉ ŠKOLIČKY - JARO 2019 Od února otevíráme další cyklus plavecké školy na hranické Plovárně. Termín konání: vždy ve středu v čase 9.00 – 10.00 hodin Počet lekcí: 10 /zahájení 13.2.2019/ Odjezd:...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU