Adaptační program

Přijetím dítěte do Prima školky však přijímací proces nekončí. Přejeme si, aby děti, se kterými se setkáme v září nového školního roku, zvládly toto náročné období nové životní etapy co nejsnáze. A k tomuto máme nastaven velmi funkční a pozvolný adaptační program. Již u zápisu se rodič dozvídá termín, kdy probíhá tzv. „zvykání nových dětí“. Jde o období, kdy dítě dochází i s rodičem do školky, poznává nové prostředí, kamarády, setkává se opětovně s pedagogy, „rozkoukává se“ ve třídě, do které je zařazeno, a učí se jednoduchá pravidla spojená s pobytem ve školce.
Rodič a pedagogové mají v tuto dobu dostatek prostoru k tomu, aby o dítěti pohovořili, prodiskutovali jeho případné individuální potřeby či zdravotní stav. Dochází k podpisu Smlouvy o pobytu dítěte, k seznámení se školním řádem, všemi pravidly a způsoby vzájemné komunikace a spolupráce. To vše nám usnadňuje zahájení docházky v novém školním roce. Nikdo není zaskočen nebo překvapen.

 

 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU