Zápis dítěte

Předběžné podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je možné v průběhu celého roku, a to formou osobní schůzky rodiče s dítětem, případně zaslat e-mailem ředitelce MŠ.

Na základě této přihlášky jsou rodiče následně prostřednictvím e-mailu pozváni k zápisu ve dnech, které jsou stanoveny, a to dle časového harmonogramu na konkrétní termín. Zpravidla se zápis koná v polovině měsíce dubna.

Vzhledem k tomu, že nám záleží na tom, aby tato slavnostní událost proběhla v co možná nejpohodovější atmosféře, doporučujeme v den konání zápisu, aby:

  • se s dítětem dostavili oba rodiče, případně jeden zákonný zástupce a další doprovod /z organizačních důvodů/,
  • s sebou rodič přinesl: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, očkovací průkaz a přezůvky pro dítě.


Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 probíhá ve dnech 16. - 18.4.2019 vždy od 16.30 hodin.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy a také na informativní nástěnce v MŠ. Zpravidla je však rozhodnutí vydáno do 14 dnů. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky a děti sourozenců, kteří již do Prima školky docházejí. Kritéria přijímání dětí jsou k dispozici u ředitelky MŠ. 


Zápis dítěte
Zápis dítěte


 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU