Dvojjazyčné vzdělávání

Z historie dvojjazyčného vzdělávání a kritéria přijetí

Dvojjazyčnému vzdělávání se v Prima školce věnujeme od září 2013, kdy jsme otevřeli třídu, ve které je vzdělávací program dětem zprostředkován na bilingvní úrovni, tzn. ve dvou jazycích, českém a anglickém. Jazyky jsou uplatňovány ve zcela vyvážené rovině.

Do této třídy jsou zařazovány děti dle zájmu rodičů, na základě podané přihlášky. Termín zápisu do bilingvní třídy je zpravidla shodný s termínem zápisu nových dětí do MŠ. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky.

Kritéria přijetí dítěte do bilingvní třídy:

  • podání přihlášky zákonným zástupcem,
  • věk dítěte,
  • komunikativní dovednosti,
  • úroveň řečového projevu, případně četnost řečových vad
  • úroveň sluchové analýzy dítěte

 

Metodické postupy a školní vzdělávací program v česko - anglické třídě

V prostředí této třídy děti hravou a nenásilnou formou, tj. prostřednictvím písní, básní, při hrách a ostatních prožitkových činnostech vstřebávají nové pojmy a fráze v anglickém jazyce, a to v průběhu celého dopoledne i odpoledne. Učí se věci kolem sebe nejen pojmenovávat, ale od postupného osvojování konkrétních názvů /např. zmrzlina/ začínají připojovat vlastnosti /velká zmrzlina/ a dostávají se od vyjadřování postojů a schopností /mám rád zmrzlinu,/ ke složitějším výrazovým prostředkům. Chápou slyšenou řeč v obsahových souvislostech. Následně samy užívají získanou slovní zásobu v praxi.

Veškerá plánovaná pedagogická činnost se odehrává v souladu se školním vzdělávacím programem školy a je přizpůsobena chápání a vnímání dětí předškolního věku.

Všechny činnosti respektují 4 základní fáze učení:

  1. slyším, vidím, chci to říct,
  2. opakuji a automatizuji,
  3. reaguji,
  4. mluvím.

Skupinu třídy tvoří velmi malý počet dětí /15 - 18/, což umožňuje učiteli individuální přístup a dětem téměř nepřetržitou komunikaci v anglickém jazyce. Týdenní program je rozdělen do tzv. českých a anglických dní, ve kterých probíhá výuka v příslušném jazyce. Každý den je přítomen pedagog, se kterým děti komunikují v dané řeči. Kromě dvou dopoledních výukových bloků prostupuje cizí jazyk celým dnem, neboť děti užívají konverzační fráze téměř neustále /při stravování, oblékání, hygieně, volné hře/ a pedagog na ně hovoří v angličtině.

 

Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit i cizí řeč naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu a další dovednosti. Později se jazyk učí daleko složitějším způsobem. Proto filozofií Prima školky je nabídnout dětem tento intenzivní dvojjazyčný program, aby se pro ně stala dovednost komunikace v cizím jazyce jedním z pilířů dalšího vzdělávání, a tím jim usnadnil cestu k dalšímu seberozvoji.

 

 

 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU