Den u nás

Aktivity dne a jejich orientační časové rozvržení.

 

6.30 - 8.30 hodin

  • scházení dětí, spontánní hry, individuální nabídka, péče o chovaná zvířátka, individuální činnost pedagoga s dětmi

 

8.30 - 9.20 hodin

  • komunitní kruh s rituály, vzájemné sdílení zkušeností a naslouchání zážitků, logopedické a pohybové chvilky, rozvoj vyjadřovacích schopností, vzájemné sdílení a komunikace, hygiena, rozdělení služeb, svačina

 

9.20 - 10.00 hodin

  • režimově řízené činnosti pedagogem, činnosti na elipse, v komunitním kruhu, skupinová práce v centrech

Délka jednotlivých činností je přiměřená věku, podřizuje se momentálnímu rozpoložení dětí a atmosféře ve třídě. U starších dětí je trvání této aktivity cca 40 min., u mladších dětí je tato aktivita zpravidla kratší.

 

v průběhu dopoledne

  • pohybové aktivity

Jsou zařazované vždy s dostatečným odstupem od jídla. Pokud to umožňuje počasí, uskutečňují se na školní zahradě.

 

10.00 - 11.30 hodin

  • pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou školní zahrada a les blízké Přírodní rezervace Hůrka. Na vycházky do okolí vyrážíme vždy v návaznosti na vzdělávací téma v daném týdnu /do parku, centra města, galerie a kina, k řece a potůčkům, na nádraží apod./ Na zahradě využíváme i přírodní učebnu, kde v teplých měsících i stolujeme.

 

11.20 – 12.00 hodin

  • stravování dětí

Jednou z priorit Prima školky je vést děti k samostatnosti. Proto i u stolování klademe důraz na to, aby si děti samy stůl prostřely, starší děti si nalily polévku, utřely případné nečistoty. Aby dodržovaly etiketu při stolování, na talíři uklidily zbytky, odnesly použité nádobí na výdejní okno nebo servírovací vozík, byly ohleduplní k ostatním apod.

 

12.00 - 12.30 hodin

  • hygiena /Bodlínci a Smajlíci provádí hygienu zubů/, příprava na odpočinek.

 

12.30 – 14.00 hodin

  • relaxační činnosti, poslech čteného textu

Vychází z individuálních potřeb dětí - spánek, relaxace při četbě, rozhovor o vyslechnutém příběhu, poslechu veršů, vážné nebo relaxační hudby.

 

13.00 – 14.00 hodin

  • zájmové kroužky a individuální hra dětí, předškolní příprava s pedagogem

 

14.00 – 18.00 hodin

  • svačina, společenské a didaktické hry, spontánní hry dětí, individuální činnost, odchod z MŠ

 

 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU