Den u nás

Aktivity dne a jejich orientační časové rozvržení.

 

6.30 - 8.30 hodin

  • scházení dětí, spontánní hry, individuální nabídka, péče o chovaná zvířátka, individuální činnost pedagoga s dětmi

 

8.30 - 9.20 hodin

  • komunitní kruh s rituály, vzájemné sdílení zkušeností a naslouchání zážitků, logopedické a pohybové chvilky, rozvoj vyjadřovacích schopností, vzájemné sdílení a komunikace, hygiena, rozdělení služeb, svačina

 

9.20 - 10.00 hodin

  • režimově řízené činnosti pedagogem, činnosti na elipse, v komunitním kruhu, skupinová práce v centrech

Délka jednotlivých činností je přiměřená věku, podřizuje se momentálnímu rozpoložení dětí a atmosféře ve třídě. U starších dětí je trvání této aktivity cca 40 min., u mladších dětí je tato aktivita zpravidla kratší.

 

v průběhu dopoledne

  • pohybové aktivity

Jsou zařazované vždy s dostatečným odstupem od jídla. Pokud to umožňuje počasí, uskutečňují se na školní zahradě.

 

10.00 - 11.30 hodin

  • pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou školní zahrada a les blízké Přírodní rezervace Hůrka. Na vycházky do okolí vyrážíme vždy v návaznosti na vzdělávací téma v daném týdnu /do parku, centra města, galerie a kina, k řece a potůčkům, na nádraží apod./ Na zahradě využíváme i přírodní učebnu, kde v teplých měsících i stolujeme.

 

11.20 – 12.00 hodin

  • stravování dětí

Jednou z priorit Prima školky je vést děti k samostatnosti. Proto i u stolování klademe důraz na to, aby si děti samy stůl prostřely, starší děti si nalily polévku, utřely případné nečistoty. Aby dodržovaly etiketu při stolování, na talíři uklidily zbytky, odnesly použité nádobí na výdejní okno nebo servírovací vozík, byly ohleduplní k ostatním apod.

 

12.00 - 12.30 hodin

  • hygiena /Bodlínci a Smajlíci provádí hygienu zubů/, příprava na odpočinek.

 

12.30 – 14.00 hodin

  • relaxační činnosti, poslech čteného textu

Vychází z individuálních potřeb dětí - spánek, relaxace při četbě, rozhovor o vyslechnutém příběhu, poslechu veršů, vážné nebo relaxační hudby.

 

13.00 – 14.00 hodin

  • zájmové kroužky a individuální hra dětí, předškolní příprava s pedagogem

 

14.00 – 18.00 hodin

  • svačina, společenské a didaktické hry, spontánní hry dětí, individuální činnost, odchod z MŠ

 

Informujeme rodiče, že za finanční dar, kterým přispěli k obnovení "vozového parku", tj. nákup nových dopravních prostředků pro děti, byly zakoupeny čtyři odrážedla, dvě motokáry a objednána jsou jízdní...
Vážení rodiče, chtěli bychom vám poděkovat za další báječný rok, který jsme společně v Prima školce strávili. Za vaši pomoc, pochopení, úsměv, finanční podporu, ochotu spolupracovat a komunikovat,...
Připomínáme rodičům, že 26.červen je termínem splatnosti za prázdninovou docházku 2020. Pokud jste školné ještě neuhradili, prosíme o jeho úhradu.  K docházce byli přijati i všichni starší sourozenci...
Ani nevíme jak, ale je to tady! Sotva jsme se nadáli, je školky konec. Se školním rokem se rozločíme v úterý 30.června slavnostním obědem.
Tablo budoucích školáků najdete od pondělí 29.června ve výloze Zelené lékárny. 
Opět jsme se přesvědčili, že jsme prima parta, protože rodičů na cyklovýlet se sešlo skutečně dost. Můžeme tedy ve čtvrtek 25.června vyrazit na plánovaný cyklovýlet. Nezapomeňte na cyklistické...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU