Logopedická péče

Poskytování logopedické péče v Prima školce je samozřejmostí každodenního programu. V rámci denních aktivit mají všechny děti tzv. řečovou výchovu, která se zaměřuje na řečovou prevenci. Formou procvičování motoriky mluvidel, seznamování se s jednotlivými hláskami, zařazováním řečových cvičení pod vedením pedagoga působíme na děti v oblasti prevence vad výslovnosti. Nejedná se však o logopedii jako takovou.

Náprava závažných řečových vad výslovnosti se děje pod odborným vedením koordinátora logopedické péče, logopeda s vysokoškolským vzděláním. Ten dochází 1x týdně přímo do MŠ. Dětem se individuálně věnuje, provádí logopedickou terapii, spolupracuje s rodiči a vede je tak, aby bylo domácí cvičení co nejefektivnější.

Tato logopedická péče probíhá každé pondělí dle sestaveného časového harmonogramu přihlášených dětí. Děti jsou se souhlasem rodičů do programu zařazeni na začátku školního roku, kdy je provedena logopedická depistáž.

Tab. 1 Časový harmonogram zařazených dětí v 1. pololetí školního roku 2018-2019 /říjen – únor/

SUDÝ TÝDEN

ČAS

LICHÝ TÝDEN

181924

13.00

161717

171807

13.30

děti nahrazující si lekci z důvodu absence

171831

14.00

děti nahrazující si lekci z důvodu absence

161713

14.30

161707

181918

15.00

151620

171817

15.30

171830

171824

16.00

161701

151608

16.30

171829

 

Tab. 2 Časový harmonogram zařazených dětí ve 2. pololetí školního roku 2018-2019 /březen – červen/

SUDÝ TÝDEN

ČAS

LICHÝ TÝDEN

181924

13.00

161717

171807

13.30

děti nahrazující si lekci z důvodu absence

161713

14.00

171831

161707

14.30

161707

181918

15.00

171834

171817

15.30

171830

171824

16.00

161701

151608

16.30

171829

Poznámka: Děti jsou zapsány pod číselným kódem, tj. osobní číslo dítěte.

Aby byl program efektivní, předpokládáme, že se rodič bude účastnit jednotlivých lekcí vždy, když je logopedem vyzván. Bez pravidelného domácího cvičení není možné dosáhnout zlepšení vady, tudíž spolupráce s rodičem je nezbytná. Kromě pomůcek, se kterými logoped pracuje, si děti do poradny přinášejí velký nelinkovaný sešit formátu A4. Rodič hradí zápisné na dané pololetí na základě platebního příkazu.
 

 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU