Priority vzdělávacího programu


Z důvodu přerušení dodávky pitné vody dne 16.9.2020 /středa/ v době od 8.00 do 13.00 hodin, bude probíhat provoz MŠ v nouzovém režimu. Náhradní zdroj vody je zajištěn. Přesto však zdvořile...
Z důvodu nemoci logopeda je plánovaná 1.část logopedické depistáže přesunuta z pondělí 14.9. na úterý 22.9. ve stejném čase mezi 13. a 17. hodinou. 2.část proběhne v plánovaném termínu, tj. 21.9. 
S platností od 10.září a v souladu s mimořádnými bezpečnostními opatřeními Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství platí pro rodiče a další osoby vstup do vnitřních prostor Prima školky pouze...
Ve čtvrtek 10.září zahajujeme podzimní kurz plavecké školičky. Přihlášku naleznete do 7.9. v šatně. Po obdržení platebního příkazu proveďte prosím platbu na účet školy. Od školky odjíždíme v 9.30 hodin...
Ve dnech 14. a 21.9. proběhne ve třídách Bodlínci a Smajlíci logopedická depistáž u všech dětí. V návaznosti na tuto diagnostiku třídní pedagog sdělí rodičům, je-li nutná spolupráce s logopedem. Pokud...
Právě probíhá zápis do zájmových kroužků starších dětí ze třídy Bodlínků a Smajlíků. Přihlášky naleznete na okně v šatnách. Uzávěrka sběru přihlášek je 18.9.

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU