Prázdninový program

Provoz Prima školky v prázdninovém období

Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne, tj. 1.-5.7.2019 a 26.-30.5.2019.

V ostatních týdnech je možné děti přihlásit do programu tzv. „Letní školky“, který je popsán v přiložené nabídce. Letní program je určen přednostně dětem z Prima školky a jejich sourozence do věku 9 let věku. V případě volné kapacity jsou místa k dispozici dětem z ostatních školek a škol.   

Provoz letní školky je 7.00 – 16.30 hodin.

Odehrává se zpravidla venku v areálu školky nebo v blízkém okolí. Součástí každého týdne je celodenní pobyt mimo MŠ.

PŘIHLÁŠKA do letní školky 2019

Cena zahrnuje:

 • program s aktivitami pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • materiál a pomůcky k tvoření a činnostem
 • 2x svačinu a oběd
 • celodenní pitný režim
 • náklady na jednodenní výlet

 

Finanční podmínky

Pro děti z Prima školky je platná vždy první cena uvedená u programu. Druhá cena je platná pro děti z ostatních školek a škol.

V případě podání přihlášky na čtyři a více týdnů je poskytnuta sleva ve výši 10% z celkové ceny letního programu.

Odevzdáním přihlášky se stává účast dítěte na programu závazná. Platbu dle platebního příkazu je nutné provést bankovním převodem na účet 6300205734/0100 do čtrnácti dnů od podání přihlášky.

V případě, že dítě do programu nenastoupí nebo rodič zruší pobyt dítěte v průběhu týdne ze zdravotních důvodů, je nutné doložit lékařské potvrzení. V takovém případě je vráceno 50% z celkové ceny daného týdenního programu.

 

Dítě k pobytu potřebuje:

 • oblečení do herny i k pobytu na zahradě
 • přezůvky
 • obuv na zahradu
 • čepici /kšiltovku, klobouk/
 • malý polštářek k relaxaci po obědě
 • zubní kartáček a pastu
 • plastový hrníček /pouze děti z ostatních školek a škol/
 • v den konání výletu batůžek /s pláštěnkou, plastovou lahví s pitím, kapesníky, kapesným, oplatkem či ovocem/
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  

 

Další informace a případné dotazy na telefonním čísle 774 646 015 či mailové adrese ebila@prima-skolka.cz.Prázdninový program


 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU