Prázdninový program

Je nám líto, ale s ohledem na bezpečnost našich dětí, personálu i rodičů se letošní program Letní školky 2020 nekoná. K prázdninovému provozu nebudou přijímány ani děti z jiných školek a škol.

V případě volné kapacity v jednotlivých týdnech budeme přijímat pouze sourozence zapsaných dětí, tedy děti z jednoho rodinného prostředí.

Věříme, že příští rok bude příznivější a budeme moct náš prázdninový program nabídnout i ostatním dětem. 

Děkujeme za vaši přízeň a pokud budete mít zájem, budeme se těšit na viděnou v létě 2021.


Provoz Prima školky v prázdninovém období


Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne.

Provoz je tedy zajištěn v období 7.července až  21.srpna 2020.

V tomto období je možné děti přihlásit do programu tzv. „Letní školky“, který je popsán v přiložené nabídce. Letní program je určen přednostně dětem z Prima školky a jejich sourozence do věku 9 let. V případě volné kapacity jsou místa k dispozici dětem z ostatních školek a škol.   

Provoz letní školky je 7.00 – 16.30 hodin.

Program se uskutečňuje zpravidla venku v areálu školky nebo v blízkém okolí. Součástí každého týdne je celodenní pobyt mimo MŠ.

Jak můžete své dítě přihlásit?

 • vyberte si týdenní programy z nabídky v přiloženém letáku
 • vyplňte pravou část přihlášky
 • přihlášku zašlete e-mailem na info@prima-skolka.cz nebo osobně předejte pedagogovi

Po její registraci vám bude e-mailem potvrzena účast dítěte a obdržíte platební příkaz.

Cena týdenního programu zahrnuje:

 • program s aktivitami pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • materiál a pomůcky k tvoření a činnostem
 • 2x svačinu a oběd, ovoce v průběhu dopoledne
 • celodenní pitný režim
 • náklady na jednodenní výlet

 

Finanční podmínky

Finanční podmínky týdenních programů naleznete v ceníku uveřejněného letáku. 

V případě podání přihlášky na čtyři a více týdnů je poskytnuta sleva ve výši 10% z celkové ceny letního programu.

Odevzdáním přihlášky se stává účast dítěte na programu závazná. Platbu dle platebního příkazu je nutné provést bankovním převodem na účet 6300205734/0100 do čtrnácti dnů od zaregistrování přihlášky pod přiděleným variabilním symbolem.

V případě, že dítě do programu nenastoupí nebo rodič zruší pobyt dítěte v průběhu týdne ze zdravotních důvodů, je nutné doložit lékařské potvrzení. V takovém případě je vráceno 50% z celkové ceny daného týdenního programu.

 Dítě k pobytu potřebuje:

 • oblečení do herny i k pobytu na zahradě
 • přezůvky
 • obuv na zahradu
 • čepici /kšiltovku, klobouk/
 • malý polštářek k relaxaci po obědě
 • zubní kartáček a pastu
 • plastový hrníček /pouze děti z ostatních školek a škol/
 • v den konání výletu batůžek /s pláštěnkou, plastovou lahví s pitím, kapesníky, kapesným, oplatkem či ovocem/
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  

 

Další informace a případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 774 646 015  nebo mailové adrese ebila@prima-skolka.cz.

Informujeme rodiče, že za finanční dar, kterým přispěli k obnovení "vozového parku", tj. nákup nových dopravních prostředků pro děti, byly zakoupeny čtyři odrážedla, dvě motokáry a objednána jsou jízdní...
Vážení rodiče, chtěli bychom vám poděkovat za další báječný rok, který jsme společně v Prima školce strávili. Za vaši pomoc, pochopení, úsměv, finanční podporu, ochotu spolupracovat a komunikovat,...
Připomínáme rodičům, že 26.červen je termínem splatnosti za prázdninovou docházku 2020. Pokud jste školné ještě neuhradili, prosíme o jeho úhradu.  K docházce byli přijati i všichni starší sourozenci...
Ani nevíme jak, ale je to tady! Sotva jsme se nadáli, je školky konec. Se školním rokem se rozločíme v úterý 30.června slavnostním obědem.
Tablo budoucích školáků najdete od pondělí 29.června ve výloze Zelené lékárny. 
Opět jsme se přesvědčili, že jsme prima parta, protože rodičů na cyklovýlet se sešlo skutečně dost. Můžeme tedy ve čtvrtek 25.června vyrazit na plánovaný cyklovýlet. Nezapomeňte na cyklistické...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU