Aktuální informace k zahájení školního roku 2021-2022

 Aktuální informace k zahájení školního roku 2021-2022Milí rodiče, 

níže nalenete několik aktuálních informací a změn týkajících se provozu Prima školky v novém školním roce. Podrobnější informace se dozvíte na třídní schůzce rodičů.

  • Docházka zahájena od 1. září 2021.
 
  • Provozní doba 6.00 - 17.00 hodin.
 
  • Aktualizace a změna školního vzdělávacího programu, tzn. v letošním roce probíhá bilingvní /dvojjyzačné/ vzdělávání ve dvou třídách starších dětí, tradičně ve třídě Smajlíci, pod vedením pedagogů Bc. Veroniky Hlavinkové a Viviana Kalivodové, nově také ve třídě Bodlínků pod vedením pedagogů Livie Tomečkové a Viviany Kalivodové, třídu Bodlínků jsme přejmenovali a její název je Foxíci.
 
  • Parkování je možné před budouvou Prima školky, svislá čára má být odstraněna, tudíž je zde možné parkovat bez omezení.
 
  • Změna výše školného - školné ve třídách Pulečci a Světlušky 2.000 Kč/ měsíc, školné ve třídách Smajlíci a Foxíci 2.500 Kč, stále platí sleva 100 Kč na každé dítě, pokud dochází do školky sourozenci.
 
  • Provoz o letních prázdninách 2022 - Prima školka bude otevřena od 7.7. do 24.8.2022.
 
  • Ranní svoz dětí do MŠ se dle závěru z třídní schůzky rodičů na konci lońského školního roku nerealizuje, bude dále diskutováno na třídní informační schůzce v tomto roce.
 
  • Informační schůzka rodičů se koná 6.září v 15.00 hodin /schůzka není určena pro rodiče nově zapsaných dětí/, program schůzky: aktuální změny ve školním řádu, plánované akce a činnosti v průběhu roku, seznámení se s prací logopedické poradny /představení nového logopeda/, způsoby vzdělávání v jednotlivých třídách, zápis do zájmových kroužků, kontrola dokumetace školy a další/.

Těšíme se na vás a vaše zážitky z prázdnin!

Za pár dní na viděnou.


 


Aktuální informace k zahájení školního roku 2021-2022


 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...
Informační schůzka rodičů se koná v pondělí 6.září 2021 v 15.00 hodin ve třídě Smajlíci. Diskutovaná témata: aktuální změny ve školním řádu, plánované akce a činnosti v průběhu roku, ...
Milí rodiče,  níže nalenete několik aktuálních informací a změn týkajících se provozu Prima školky v novém školním roce. Podrobnější informace se dozvíte na třídní schůzce rodičů. Docházka...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU