Bezpečnostní pokyn k prevenci šíření onemocnění Covid-19

 Bezpečnostní pokyn k prevenci šíření onemocnění Covid-19V návaznosti na celorepublikově se zhoršující situaci související s šířením infekčního onemocnění Covid-19 vydává ředitelka školy následující aktualizaci Bezpečnostního pokynu k prevenci šíření nemoci a k zachování bezpečnosti zdraví dětí a zaměstnanců.

Tento Bezpečnostní pokyn upravuje Bezpečnostní pokyn k prevenci šíření onemocnění Covid-19 v MŠ  vydaný dne 24.dubna 2020 a jeho následné dodatky ze dne 29.dubna 2020 a 8.října 2020.

Tento dokument je zákonným zástupcům rozeslán do mailových schránek dne 3.ledna 2021. Seznámení se s jeho obsahem je pro zákonné zástupce závazné. Tato forma komunikace nahrazuje třídní schůzky rodičů, které z důvodu zákazu shromažďování osob, nelze uskutečnit v prostorách MŠ.

Zákonný zástupce potvrdí přečtení Bezpečnostního pokynu odpovědí na e-mail, kterým mu byl dokument zaslán nebo podepíše podpisovou listinu v MŠ.

Dokument je taktéž vyvěšen na nástěnkách jednotlivých tříd v šatně. Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU