Informace k znovuotevření Prima školky od 12.dubna 2021 - AKTUÁLNĚ 8.4.

 Informace k znovuotevření Prima školky od 12.dubna 2021 - AKTUÁLNĚ 8.4.

Milí rodiče,

v uplynulých dnech docházelo k jednáním, která upravovala již vydaná opatření souvisejících s postupným procesem návratu dětí do škol. 
Z jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021, kterým bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN)  došlo k zásadním změnám organizace návratu dětí do škol, včetně škol mateřských.

V tuto chvíli je zřejmé, že v této první fázi se od 12. dubna 2021 mohou do MŠ vrátit:

1./     děti v posledním roce předškolní docházky /týká se dětí, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2021/ a dále nově
2./     děti vybraných profesí, což jsou:

  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce ČR,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy ČR.

Ze zmiňovaného nařízení vyplývá kromě jiných povinné testování dětí 2x týdně

Podrobné informace k danému nařízení zpracovávám a budou vám v průběhu dneška rozeslány do mailových schránek. Protože stále ještě dochází k jejich změnám a doplnění, není tedy vyloučeno, že ještě některé kroky budou upřesněny či změněny i následně.

V tuto chvíli žádám rodiče, kterých se možnost návratu jejich dítěte k docházce od 12.dubna 2021 do mateřské školy týká, aby mě co nejdříve e-mailem kontaktovali s informací, jestli mají o zařazení k docházce zájem. Do předmětu e-mailu prosím uveďte "docházka dítěte od 12.4.2021".

V případě nejasností a vašich dotazů jsem vám k dispozici na telefonním čísle 774 646 015. 

Mgr. Edita Bílá
ředitelka školy

V Hranicích 8. dubna 2021Informace k znovuotevření Prima školky od 12.dubna 2021 - AKTUÁLNĚ 8.4.


Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU