Řekněme svůj názor… Jde přece o naše město

 Řekněme svůj názor… Jde přece o naše městoVážení rodiče,
ráda bych vás touto cestou vyzvala ke spolupráci. Myslím, že na společném zájmu.
Věřte, že stejně jako vy, nemám ráda ankety a dotazníky. Přesto bych vás chtěla požádat o spolupráci při zodpovězení několika otázek, které naleznete v odkazu níže.
Myslím, že každý z nás každodenně vnímá pozitiva i negativa života v Hranicích. A vzhledem k tomu, že právě nastalo období tvorby koncepce dalšího rozvoje „našeho“ města, jsem ráda, že se nás jeho představitelé ptají na náš názor.
Neseďme tedy doma, na zahradě nebo v kavárně a nehodnoťme s přáteli, co nefunguje nebo „co se zase nepovedlo“. Místo toho řekněme, co bychom rádi. Domnívám se, že kdo chce, má možnost změny dosáhnout.
Proto bych vás touto formou chtěla požádat o vyslovení vašeho názoru, protože věřím, že jemu bude vedení města naslouchat.
 
Za váš čas velmi děkuji.
Edita Bílá, ředitelka Prima školky
 
Odkaz je aktivní pouze do 30.4.2019.
Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU