Zahájení zájmových kroužků od 1.října

 Zahájení zájmových kroužků od 1.října Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky:

Den

Čas

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Místo konání

Pondělí

14.30 – 15.30

Notička

/hraní na zobcovou flétnu/

Edita Bílá

sborovna

Úterý

9.30 – 11.00

Hoblík

/rozvoj polytechn. dovedností/

Tomečková Livie

Radošovská Veronika

Dílna SSI Schaefer

1x/14 dnů

Středa

14.30 – 15.30

Paletka

/výtvarné a keramické tvoření/

Kalivodová Viviana

Smajlíci

Čtvrtek

14.30 – 15.30

Rytmínek

/rozvoj tanečních dovedností/

Sucháčková Naďa

Smajlíci

Pátek

13.00 - 14.00

Sportík

/sportovně pohybový/

Hlavinková Veronika

Smajlíci

 

Ostatní nabízené zájmové kroužky se z důvodu nenaplnění kapacity neotvírají.

Ve výtvarném kroužku Paletka je třeba naplnit kapacitu do počtu 15 dětí. Pokud máte zájem, zapište se do přihlášky v šatně.

Polytechnický zájmový kroužek Hoblík se koná 2x za měsíc. První lekce se uskuteční 5.10.

Vhledem k projevenému zájmu o taneční kroužek Rytmínek vyvěšujeme dodatečnou přihlášku. Obsahovou náplň kroužku naleznete v přihlášce. V případě zájmu své dítě zapište.

Zápisné do jednotlivých kroužků je 300 Kč na školní rok.

Zápisné rodiče hradí až po obdržení platebního příkazu a potvrzení zápisu do preferovaného kroužku. 

 


vlož. 24.9.2021Zahájení zájmových kroužků od 1.října


Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU