Zápis do třídy s dvojjazyčným programem

 Zápis do třídy s dvojjazyčným programemV průběhu měsíce března probíhá zápis do bilingvní třídy Smajlíci s dvojjazyčným vzdělávacím programem pro školní rok 2020/2021. Zápis se týká dětí, které jsou již v Prima školce zapsané. V případě zájmu o umístění vašeho dítěte do třídy s tímto vzdělávacím programem si vyzvedněte formulář přihlášky u třídní učitelky. Odevzdat jej můžete zpět třídním pedagogům nebo ředitelce školy nejpozději do 27.března.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude vydáno dne 12.května. Rodič si vyzvedne rozhodnutí osobně u ředitelky školy ve dnech 14. a 15.května. 

Kritéria přijetí dítěte do bilingvní třídy:

  • podání přihlášky zákonným zástupcem
  • komunikativní dovednosti, případně četnost řečových vad
  • úroveň sluchové analýzy
  • věk dítěte /přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky/

   Zápis do třídy s dvojjazyčným programem


Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU