Zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2020/2021

 Zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2020/2021Zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 byl ke dni 12. května ukončen.

V přiloženém dokumentu naleznete pod evidenčními čísly rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o předškolní vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si rodič/zákonný zástupce může vyzvednout v MŠ u ředitelky školy ve dnech 21. a 22.května 2020 včase 8.00 - 15.30 hodin.

Vážení rodiče, 
děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na viděnou s vámi a vašimi dětmi při adaptačním programu v letních měsících.

Pokud vaše dítě nebylo do Prima školky přijato a máte zájem o předběžné podání přihlášky pro následující školní rok 2021/2022, kontaktujte ředitelku školy e-mailem. 

Je nám líto, že nemůžeme vyhovět všem podaným žádostem, ale počet žádostí několikanásobně převyšuje naše kapacitní možnosti.


Zveřejnění výsledků zápisu pro školní rok 2020/2021


Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU