Den u nás

Aktivity dne a jejich orientační časové rozvržení.

 

6.30 - 8.30 hodin

  • scházení dětí, spontánní hry, individuální nabídka, péče o chovaná zvířátka, individuální činnost pedagoga s dětmi

 

8.30 - 9.20 hodin

  • komunitní kruh s rituály, vzájemné sdílení zkušeností a naslouchání zážitků, logopedické a pohybové chvilky, rozvoj vyjadřovacích schopností, vzájemné sdílení a komunikace, hygiena, rozdělení služeb, svačina

 

9.20 - 10.00 hodin

  • režimově řízené činnosti pedagogem, činnosti na elipse, v komunitním kruhu, skupinová práce v centrech

Délka jednotlivých činností je přiměřená věku, podřizuje se momentálnímu rozpoložení dětí a atmosféře ve třídě. U starších dětí je trvání této aktivity cca 40 min., u mladších dětí je tato aktivita zpravidla kratší.

 

v průběhu dopoledne

  • pohybové aktivity

Jsou zařazované vždy s dostatečným odstupem od jídla. Pokud to umožňuje počasí, uskutečňují se na školní zahradě.

 

10.00 - 11.30 hodin

  • pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou školní zahrada a les blízké Přírodní rezervace Hůrka. Na vycházky do okolí vyrážíme vždy v návaznosti na vzdělávací téma v daném týdnu /do parku, centra města, galerie a kina, k řece a potůčkům, na nádraží apod./ Na zahradě využíváme i přírodní učebnu, kde v teplých měsících i stolujeme.

 

11.20 – 12.00 hodin

  • stravování dětí

Jednou z priorit Prima školky je vést děti k samostatnosti. Proto i u stolování klademe důraz na to, aby si děti samy stůl prostřely, starší děti si nalily polévku, utřely případné nečistoty. Aby dodržovaly etiketu při stolování, na talíři uklidily zbytky, odnesly použité nádobí na výdejní okno nebo servírovací vozík, byly ohleduplní k ostatním apod.

 

12.00 - 12.30 hodin

  • hygiena /Bodlínci a Smajlíci provádí hygienu zubů/, příprava na odpočinek.

 

12.30 – 14.00 hodin

  • relaxační činnosti, poslech čteného textu

Vychází z individuálních potřeb dětí - spánek, relaxace při četbě, rozhovor o vyslechnutém příběhu, poslechu veršů, vážné nebo relaxační hudby.

 

13.00 – 14.00 hodin

  • zájmové kroužky a individuální hra dětí, předškolní příprava s pedagogem

 

14.00 – 18.00 hodin

  • svačina, společenské a didaktické hry, spontánní hry dětí, individuální činnost, odchod z MŠ

 

Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU