Den u nás

Aktivity dne a jejich orientační časové rozvržení.

 

6.30 - 8.30 hodin

  • scházení dětí, spontánní hry, individuální nabídka, péče o chovaná zvířátka, individuální činnost pedagoga s dětmi

 

8.30 - 9.20 hodin

  • komunitní kruh s rituály, vzájemné sdílení zkušeností a naslouchání zážitků, logopedické a pohybové chvilky, rozvoj vyjadřovacích schopností, vzájemné sdílení a komunikace, hygiena, rozdělení služeb, svačina

 

9.20 - 10.00 hodin

  • režimově řízené činnosti pedagogem, činnosti na elipse, v komunitním kruhu, skupinová práce v centrech

Délka jednotlivých činností je přiměřená věku, podřizuje se momentálnímu rozpoložení dětí a atmosféře ve třídě. U starších dětí je trvání této aktivity cca 40 min., u mladších dětí je tato aktivita zpravidla kratší.

 

v průběhu dopoledne

  • pohybové aktivity

Jsou zařazované vždy s dostatečným odstupem od jídla. Pokud to umožňuje počasí, uskutečňují se na školní zahradě.

 

10.00 - 11.30 hodin

  • pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou školní zahrada a les blízké Přírodní rezervace Hůrka. Na vycházky do okolí vyrážíme vždy v návaznosti na vzdělávací téma v daném týdnu /do parku, centra města, galerie a kina, k řece a potůčkům, na nádraží apod./ Na zahradě využíváme i přírodní učebnu, kde v teplých měsících i stolujeme.

 

11.20 – 12.00 hodin

  • stravování dětí

Jednou z priorit Prima školky je vést děti k samostatnosti. Proto i u stolování klademe důraz na to, aby si děti samy stůl prostřely, starší děti si nalily polévku, utřely případné nečistoty. Aby dodržovaly etiketu při stolování, na talíři uklidily zbytky, odnesly použité nádobí na výdejní okno nebo servírovací vozík, byly ohleduplní k ostatním apod.

 

12.00 - 12.30 hodin

  • hygiena /Bodlínci a Smajlíci provádí hygienu zubů/, příprava na odpočinek.

 

12.30 – 14.00 hodin

  • relaxační činnosti, poslech čteného textu

Vychází z individuálních potřeb dětí - spánek, relaxace při četbě, rozhovor o vyslechnutém příběhu, poslechu veršů, vážné nebo relaxační hudby.

 

13.00 – 14.00 hodin

  • zájmové kroužky a individuální hra dětí, předškolní příprava s pedagogem

 

14.00 – 18.00 hodin

  • svačina, společenské a didaktické hry, spontánní hry dětí, individuální činnost, odchod z MŠ

 

Milí rodiče, našich "nováčků". Od září 2022 se stáváte součástí Prima školky... Srdečně vás zdravíme a zveme k adaptačnímu programu nových dětí, který se uskuteční ve dnech 29. - 31.8.2022. Více...
Níže naleznete informace k pobytu dítěte na programu letní školky 2022. Provozní doba v období července a srpna je od 7.00 do 16.30 hodin. Pro vstup do budovy použijte bezbariérovou rampu v pravé...
Do programu prázdninové letní školky jsou přijaty všechny děti, u nichž registrujeme písemnou přihlášku. Platební příkaz pro platbu letního programu obdrží rodiče do mailu.
Jako každý rok bychom rádi uskutečnili společný cyklistický výlet. Letos to bude v úterý 28. června. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti, které jsou zdatné v bezpečné...
Milí rodiče, právě probíhá zápis do třídy s bilingvním programem. Informace k organizaci zápisu byly rodičům dětí, kterých se tato možnost vzdělávání týká, rozeslány do mailových schránek. Jedná se...
Ve dnech 14.6. (Smajlíci a Foxíci) a 16.6. (Světlušky) se vydáme na lesní dobrodružství do Valšovic. Lesní pedagogové dětem příblíží  fungování lesa, seznámí nás s jeho obyvateli a také si společně...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU