Den u nás

Aktivity dne a jejich orientační časové rozvržení.

 

6.30 - 8.30 hodin

  • scházení dětí, spontánní hry, individuální nabídka, péče o chovaná zvířátka, individuální činnost pedagoga s dětmi

 

8.30 - 9.20 hodin

  • komunitní kruh s rituály, vzájemné sdílení zkušeností a naslouchání zážitků, logopedické a pohybové chvilky, rozvoj vyjadřovacích schopností, vzájemné sdílení a komunikace, hygiena, rozdělení služeb, svačina

 

9.20 - 10.00 hodin

  • režimově řízené činnosti pedagogem, činnosti na elipse, v komunitním kruhu, skupinová práce v centrech

Délka jednotlivých činností je přiměřená věku, podřizuje se momentálnímu rozpoložení dětí a atmosféře ve třídě. U starších dětí je trvání této aktivity cca 40 min., u mladších dětí je tato aktivita zpravidla kratší.

 

v průběhu dopoledne

  • pohybové aktivity

Jsou zařazované vždy s dostatečným odstupem od jídla. Pokud to umožňuje počasí, uskutečňují se na školní zahradě.

 

10.00 - 11.30 hodin

  • pobyt venku

K pobytu venku využíváme především naši rozlehlou školní zahrada a les blízké Přírodní rezervace Hůrka. Na vycházky do okolí vyrážíme vždy v návaznosti na vzdělávací téma v daném týdnu /do parku, centra města, galerie a kina, k řece a potůčkům, na nádraží apod./ Na zahradě využíváme i přírodní učebnu, kde v teplých měsících i stolujeme.

 

11.20 – 12.00 hodin

  • stravování dětí

Jednou z priorit Prima školky je vést děti k samostatnosti. Proto i u stolování klademe důraz na to, aby si děti samy stůl prostřely, starší děti si nalily polévku, utřely případné nečistoty. Aby dodržovaly etiketu při stolování, na talíři uklidily zbytky, odnesly použité nádobí na výdejní okno nebo servírovací vozík, byly ohleduplní k ostatním apod.

 

12.00 - 12.30 hodin

  • hygiena /Bodlínci a Smajlíci provádí hygienu zubů/, příprava na odpočinek.

 

12.30 – 14.00 hodin

  • relaxační činnosti, poslech čteného textu

Vychází z individuálních potřeb dětí - spánek, relaxace při četbě, rozhovor o vyslechnutém příběhu, poslechu veršů, vážné nebo relaxační hudby.

 

13.00 – 14.00 hodin

  • zájmové kroužky a individuální hra dětí, předškolní příprava s pedagogem

 

14.00 – 18.00 hodin

  • svačina, společenské a didaktické hry, spontánní hry dětí, individuální činnost, odchod z MŠ

 

Vzhledem k tomu, že ochranné návleky již neplní svou funkci a propouští vodu, prosíme příchozí, aby se při vstupu do MŠ vyzouvali po dobu než budou ušity nové. Děkujeme za spolupráci.
Milí rodiče, Vánoce se blíží kvapem a my bychom si chtěli společně s Vámi užít ten adventní čas... chvíli se zastavit, pobavit a vánočně rozjímat. Přijměte naše pozvání k shlédnutí vánočního programu,...
Z důvodu příprav vánočního programu se od 4. do 14. prosince nekonají zájmové kroužky. Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali až v čase od 15.30 hodin. Děkujeme za pochopení a spolupráci. publikováno...
A je to tu zas!!! Mikulášův čas... Tradiční Mikulášskou nadílku čekáme v Prima školce v úterý 5. prosince. Obracíme se na rodiče s prosbou, zda-li by nám byli nápomocni s přípravou balíčků pro děti. Děkujeme....
Fotografie z vánočního focení budou k vyzvednutí u třídních pedagogů od 1.prosince. Pokud máte zájem o pořízení elektronické verze /cena 100 Kč/, kontaktujte fotografku na e-mailové adrese kristynakralova93@gmail.com. vlož....
V uplynulém měsíci proběhlo vyúčtování stravného za období leden až srpen 2023. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých přeplatků. Vyúčtování se tedy netýká dětí, které nastoupily do Prima školky od září...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU