Informace o provozu

Provozní doba

Jsme školka s celoroční provozem včetně letních prázdnin s výjimkou vánočních prázdnin a státních svátků. Provozní doba je pondělí až pátek od 6.00 do 18.00 hodin. Tento celodenní rozsah provozní doby umožňuje rodičům volit mezi dopolední nebo odpolední docházkou jejich dítěte do MŠ. Vzhledem k tomu, že v popředí naší činnosti je zájem dítěte, chápeme jeho potřebu sounáležitosti  s vlastní rodinou a záleží nám na uspokojování citových potřeb dětí, by docházka dítěte do MŠ neměla přesahovat délku 9 hodin. Pokud je pobyt dítěte v mateřské škole přesáhne tuto lhůtu, pak v maximálním počtu 5 dnů v měsíci. V průběhu letních prázdnin jsou přijímáni i starší sourozenci již docházejících dětí. Program a vzdělávání probíhá prostřednictvím týdenních turnusů.
 

Bezpečné a motivující prostředí

O děti pečuje empatický kvalifikovaný personál, který je pravidelně proškolován v kurzech první pomoci. Bezpečný pobyt dětí ve školce je zajištěn několika funkčními mechanismy. Objekt je střežen elektronickým kamerovým systémem. Do budovy je umožněn přístup pouze osobě, která je identifikována přes videotelefon a poté vědomě vpuštěna dovnitř. Odchod z areálu není možný bez použití elektrického zvonku. Děti mohou vyzvedávat pouze oprávněné osoby, které zákonný zástupce uvede v evidenčním listu. Prostory tříd, toalet, šaten i center aktivit jsou světlé, prostorné a bezpečné pro pohyb předškolních dětí s výhledem na školní zahradu. Splňují požadované bezpečnostní, požární i hygienické normy. Součástí vybavení každé třídy je plnohodnotně vybavená kuchyňka s přívodem vody, řemeslný ponk s materiálem, centra aktivit, knihovnička, chovatelský koutek, klavír a Orffovy nástroje, sportovní centrum s horolezeckou stěnou, skluzavkou a žebřinami.
 

Zázemí jednotlivých tříd a provoz

Přijímáme děti již od dvou do šesti let. Děti mladší tří let věku jsou zařazovány do třídy „Pulečci“, jejíž vybavení, denní režim, umístění a personální obsazení je k péči o takto malé děti plně přizpůsobeno. O děti se stará kvalifikovaný pedagog, v průběhu dopoledne i odpoledne s pedagogem spolupracuje chůva a provozní personál.

V budově Prima školky naleznete ještě další tři třídy. V prvním nadzemním podlaží s bezbariérovým přístupem probíhá vzdělávání dětí tří až čtyřletých ve třídě „Světlušky“. Ve druhém patře jsou situovány třídy starších dětí, a to pěti až šestiletých. Vzdělávání pouze v českém jazyce probíhá ve třídě „Bodlínci“. Rodič může v průběhu docházky dítěte do Prima školky zvolit program dvojjazyčný ve třídě „Smajlíci“. Zde probíhá předškolní vzdělávání dle vzdělávacího programu v českém a anglickém jazyce.

Děti jsou do jednotlivých tříd zapisovány dle věku, počtu let plnících předškolní docházku a především s ohledem na jejich individuální vývoj a potřeby. Vzdělávací program dne začíná v 8.30 hodin. Do této doby se děti mohou účastnit libovolných aktivit či činností, které jim pedagog nabízí. Mají dostatek prostoru pro vlastní iniciativu ve hře. Mohou si samy zvolit, které aktivitě či hře se budou věnovat.

Do 8.00 hodin se všechny děti schází v přízemí ve třídě Světlušky. Po příchodu kmenového pedagoga přechází do své třídy, ve které se odehrává program celého dne. Děti si zde hrají, tvoří, sportují, věnují se vlastním aktivitám, stolují i odpočívají. Od 15.30 hodin opět všechny třídy přechází do Světlušek, kde pobývají do konce provozní doby.

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO ŠKOLKY?

 • přezůvky s pevnou patou

 • oblečení do třídy /děvčata: elasťáky nebo punčochy, šaty, sukýnku, triko, chlapci: punčochy kraťasy, triko, v letních měsících místo punčoch ponožky, to z důvodu praktického převlékání pro pobyt venku, na elasťáky nebo punčochy si děti v zimě obléknou kombinézu/

 • pyžamo /Pulečci a Světlušky/

 • hřeben

 • zubní pastu a kartáček /Bodlínci a Smajlíci/

 • pláštěnku a plastovou krabičku na svačinku /do skříňky/

 • náhradní oblečení /pro případ polití, ušpinění apod., uloženo v igelitové tašce ve skříňce/

 • 1x box papírových kapesníků a 10 x balených papírových kapesníků /vždy na 1 pololetí/

 • toaletní papír /2 role na pololetí/

 • gumové holínky /v přechodových ročních obdobích, tj. na jaře a na podzim/

 • fotku sama sebe a fotku s rodinou

Vše je nutné podepsat.

 

 

 Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin...
19. 06. 2019
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
15. 06. 2019
 … z provozně technických důvodů.
15. 06. 2019
Najdete ve výloze Zelené lékárny
15. 06. 2019
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
15. 06. 2019
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
15. 06. 2019

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU