Aktuality

 
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...
Informační schůzka rodičů se koná v pondělí 6.září 2021 v 15.00 hodin ve třídě Smajlíci. Diskutovaná témata: aktuální změny ve školním řádu, plánované akce a činnosti v průběhu roku, ...
Milí rodiče,  níže nalenete několik aktuálních informací a změn týkajících se provozu Prima školky v novém školním roce. Podrobnější informace se dozvíte na třídní schůzce rodičů. Docházka...
Dva měsíce letních prázdnin jsou téměř za námi. Podzim se blíží a s ním i nový školní rok. Věříme, že si společně užíváte pohodičku posledních letních dnů. Ve školním roce 2021/2022 se na všechny děti...
Adaptační program nově zapsaných dětí od září 2021 se uskuteční ve dnech 27. až 31.8.2021. Sejdeme se v těchto třech dnech vždy v čase 9.30 - 11.30 hodin. S sebou prosím přineste: papuče pro...
Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...
Plánovaná dopoledne jednotlivých tříd na dopravním hřišti se z organizačních důvodů odkládají. Akce proběhnou v náhradních termínech.
Ve třídě Bodlínci a Smajlíci evidujeme nákazu Covid-19 u dětí a pedagoga. vlož. 25.5.2021
V pondělí 24.5. se v průběhu dopoledne budou fotografovat budoucí školáci na tablo. Prosíme rodiče, aby zajistili docházku svého dítěte do školky. Fotografování bude probíhat v arboretu Střední lesnické...
Žádáme rodiče, aby dodržovali pravidla školního řádu, která se týkají předávání dítěte personálu školy. Povinností rodiče je dítě předat pedagogovi osobně. Učitelka musí v každém případě být informována,...
Z důvodu uzavření  mateřských škol v uplynulých měsících nemohl být v daném termínu ukončen zápis do bilingvní třídy Smajlíci. Děti, které mají podanou písemnou přihlášku, se ve středu 19. května...
Zveme všechny nadšené Smajlíky a Bodlínky, co se těší na noc plnou dobrodružství se skřítkem Knihovníčkem!  Kdy? Ve čtvrtek 20. května - Smajlíci, 27. května - Bodlínci. V kolik? Sejdeme...
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny /15.5./ jsme se rozhodli ve školce uspořádat srdíčkový týden, který bychom rádi tomuto dni věnovali. Zkuste se na chviličku zastavit a zamyslet se nad členy vaší...
Milí rodiče, níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Prima školce od příštího školního roku 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí dítěte vám bude předáno při příležitosti adaptačního...
Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 10. 5. 2021 budou otevřeny mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti...
Předpokládáme, že provoz Prima školky s docházkou pro všechny děti nastane od pondělí 10. května. Sledujte prosím web školy, kde bude zveřejněna aktuální informace v návaznosti na nařízení vlády. Všichni...
Aktuálně ve dnech 3. a 4. května 2021 probíhá zápis nových dětí na školní rok 2021/2022. Více informací v záložce "přijímací proces". vlož. 2.5.2021
Parkoviště u SC Naparia je opět dočasně přístupné v obvyklých časech 6.00 - 8.30 hodin a 13.45 až 16.30 hodin. vlož. 2.5.2021
Parkoviště u SC Naparia je dočasně uzavřené. O dalším využívání parkovací plochy probíhá jednání s majitelem pozemku. Použijte proto k parkování krajnici silnice před budovou mateřské školy.
E-maily s aktuálními informacemi týkající se provozu MŠ od 12. dubna byly rodičům rozeslány.
Milí rodiče, v uplynulých dnech docházelo k jednáním, která upravovala již vydaná opatření souvisejících s postupným procesem návratu dětí do škol.  Z jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021,...
Dle nařízení MŠMT se zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 uskuteční v termínu v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu...
Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády dochází od 12. dubna 2021 ke znovuotevření mateřských škol a to pouze pro děti, které jsou povinně vzdělávány, tzn. děti v posledním roce předškolní...
Milí rodiče, jistě jste zaznamenali v médiích zprávu z MŠMT o zvažovaném návrhu, za jakých podmínek by se mohly vrátit děti do mateřských škol. Níže shrnuji informace, za jakých podmínek bude Prima...
Celoškolková výzva I když to možná ještě tak úplně nevnímáme, Velikonoce jsou za dveřmi. Do školky se stále nemůžeme vrátit, ale můžeme tak trošku Velikonoce "oslavit" společně na dálku. Před školkou...
Právě proběhlo vyúčtování záloh stravného uplynulého kalendářního roku za období září až prosinec 2020. Zkontrolujte si prosím příchozí platby. Splatnost platby za přeplatek je 26.března 2021. Informace...
Informace pro rodiče budoucích školáků V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byla schválena forma, jakou budou letošní zápisy do prvních tříd základních škol probíhat....
V nadcházejících dnech probíhá zápis dětí do bilingvní třídy Smajlíci dle dvojjazyčného vzdělávacího programu od školního roku 2021/2022. Zápis se týká dětí, které do Prima školky již dochází a momentálně...
Milí rodiče a děti,  taky se doma nudíte a už nevíte... co by kdeby? My jsme na tom stejně! Školka zavřená a kdy se zase otevře, nikdo zatím neví. Pokud chodíte s rodiči rádi na procházky a navíc...
Milí rodiče, dle situace související s pandemií je zřejmé, že uzavření mateřských škol bude pravděpodobně prodlouženo. Rozhodli jsme se, i v návaznosti na váš zájem, zprostředkovat vzdělávací nabídku...
METODICKÝ POSTUP PŘI DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ Milí rodiče,   od letošního školního roku mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem /tzv. domácí vzdělávání/ dětem,...
INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY k provozu Prima školky Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje...
V návaznosti na avízovanou schůzku rodičů budoucích školáků uveřejňujeme časový harmonogram individuálních konzultací s třídním pedagogem, která navazuje na besedu o školní zralosti. Jména dětí jsou uvedena...
Prosíme rodiče o nahlášení docházky svého dítěte o jarních prázdninách, tj. od 1. do 5.3.2021. V tento den v závislosti na počtu přihlášených dětí budou třídy spojeny v jedné, případně ve dvou třídách....
V úterý 16.2. a ve středu 17.2. v 15.45 hodin pořádáme za účasti třídních pedagogů a ředitelky školky schůzku rodičů budoucích školáků /dětí, které by podle zákona měly od 9-2021 nastoupit...
Třída Pulečků je po uplynutí povinné karantény od 8.2. opět otevřena. 
Informujeme rodiče, že evidujeme u zaměstnance Prima školky onemocnění Covid-19. Po zhodnocení situace a zmapování rizikových kontaktů KHS budou zákonní zástupci telefonicky či e-mailem informováni...
Vzhledem k nízkému počtu nahlášených dětí k docházce dne 29.1. rozhodla ředitelka školy o uzavření MŠ v tento den. 
Potvrzení o výši vynaložených výdajů pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2020 budou připravena k vyzvednutí u třídních pedagogů od 27.1. 
Prosíme rodiče o nahlášení docházky v den pololetních prázdnin tj. v pátek 29.ledna, a to nejpozději do 25. ledna. Upozorňujeme, že v tento den v závislosti na počtu přihlášených dětí budou spojeny třídy...
Minulý rok nebyl pro nikoho jednoduchý, ale všem nám jistě pomáhalo to, že máme na světě někoho pro koho žijeme, kdo nás má rád a s kým prožíváme radost. Některé děti ale bohužel takové štěstí nemají....
V návaznosti na celorepublikově se zhoršující situaci související s šířením infekčního onemocnění Covid-19 vydává ředitelka školy následující aktualizaci Bezpečnostního pokynu k prevenci...
Milí rodiče, kolegyně, přátelé a děti, nechť Vám neobvyklý rok, za kterým za chvíli zavřeme dveře, otevře nový prostor, ve kterém díky těžkým chvílím,    které všichni prožíváme, ucítíme...
Vzhledem k prokázané covid pozitivitě pedagoga a k nově hlášeným nákazám Covid-19 u dětí, které byly v uplynulém týdnu přítomny v mateřské škole, rozhodla ředitelka školy o preventivním uzavření mateřské...
Informujeme rodiče, že čekáme na výsledky testování pedagogického pracovníka, který má příznaky onemocnění Covid-19.   Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí budou nastaveny bezpečnostní opatření...
Bohužel nám letos omezení spojená s coronavirem neumožní společné setkání u vánočního stromku. I přesto bychom chtěli rodiče potěšit… a právě proto chystáme snad milý vánoční dárek. Potřebujeme však...
Dostali jsme zprávu, že Ježíšek do školky přijde v úterý 15.prosince!!! Těšíme se na tento sváteční den, kdy si připomeneme vánoční tradice, ochutnáme cukroví, které s maminkou nebo babičkou...
Protože nemyslíme jen na sebe a je naším zvykem dělat hezké Vánoce i lesním zvířátkům, jdeme jim ve čtvrtek 10.12.2020 společně ozdobit vánoční stromeček. Do 8. hodiny se budeme scházet ve školce. Pokud...
Byli jsme informováni zákonným zástupcem o nákaze Covid-19 u dítěte, které se vzdělává ve třídě Smajlíci. Krajská hygienická stanice nevyhodnotila tento případ jako rizikový kontakt pro kolektiv /vzhledem...
Prima školka je opět otevřena od úterý 1.prosince 2020. Nákaza Covid-19 u dalších zaměstnanců nebyla prokázána.  
Informujeme rodiče, že evidujeme u provozního zaměstnance onemocnění Covid-19. V souvislosti s tímto budou testováni i další provozní zaměstnanci. Dle pokynů Krajské hygienické stanice Přerov...
Vzhledem ke zhoršující se situaci související s nákazou covid se v měsíci listopad neuskuteční kroužek Hoblík. O náhradním termínu budou rodiče informováni.
Informujeme rodiče, že evidujeme zvýšených výskyt neštovic u dětí.
Ve dnech 2. a 3.11. proběhne vyúčtování stravného za období leden až srpen 2020. Proveďte prosím kontrolu případného přeplatku dle vyúčtování, které vám předá třídní pedagog. Termín splatnosti přijaté...
V týdnu od 26. do 30.10.2020 se nekonají zájmové kroužky, a to z důvodu podzimních prázdnin, kdy dochází do Prima školky menší množství dětí.
Vzhledem k bezpečnostním opatřením souvisejících s Covid-19 bude od 19.10. do odvolání probíhat činnost logopedické poradny bez přítomnosti rodičů. Logoped je rodičům k dispozici prostřenictvím telefonické...
Informujeme rodiče, že v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) se pro mateřské školy stávající režim nemění.   vlož. 13.10.2020
Plánované práce Smajlíků ve slavíčském sadu dne 14.10. se z důvodu nepříznivého počasí ruší. Náhradní termín bude sdělen.
Návštěva sadu dětí ze třídy Bodlínci se z důvodu nepřízně počasí 12.10. nekoná. Náhradní termín bude sdělen.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními nouzového stavu vydává ředitelka školy následující rozhodnutí. Na dobu tří týdnů je zrušen plavecký výcvik, tj. odpadají lekce dne 15. a 22.10. a také...
Ve dnech 12.10.2020 (Bodlínci) a 14.10.2020 (Smajlíci) nás čeká sklízení ovoce v jablečném sadu ve Slavíči. Odjíždíme autobusem ze zastávky Šromoťák v 8.30 hodin. Ze školky budeme...
Oblíbený zájmový kroužek Hoblík probíhá vždy první pátek v měsíci v čase 10.00 – 11.00 hodin v dílně areálu SSI Schaefer. Děti jsou přepravovány do dílny školkovým minibusem. Rodiče zapsaných dětí...
Činnost zájmových kroužků je zahájena od pondělí 5.října. Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2020/2021 otevírají kroužky, které naleznete v tabulce níže. Zájmové kroužky Paletka /výtvarný/, Divadélko...
Logopedická poradna zahajuje svou činnost od pondělí 5.října. V tabulce níže naleznete pod osobními čísly časový harmonogram zapsaných dětí. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní...
Z důvodu přerušení dodávky pitné vody dne 16.9.2020 /středa/ v době od 8.00 do 13.00 hodin, bude probíhat provoz MŠ v nouzovém režimu. Náhradní zdroj vody je zajištěn. Přesto však zdvořile...
Z důvodu nemoci logopeda je plánovaná 1.část logopedické depistáže přesunuta z pondělí 14.9. na úterý 22.9. ve stejném čase mezi 13. a 17. hodinou. 2.část proběhne v plánovaném termínu, tj. 21.9. 
S platností od 10.září a v souladu s mimořádnými bezpečnostními opatřeními Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství platí pro rodiče a další osoby vstup do vnitřních prostor Prima školky pouze...
Ve čtvrtek 10.září zahajujeme podzimní kurz plavecké školičky. Přihlášku naleznete do 7.9. v šatně. Po obdržení platebního příkazu proveďte prosím platbu na účet školy. Od školky odjíždíme v 9.30 hodin...
Ve dnech 14. a 21.9. proběhne ve třídách Bodlínci a Smajlíci logopedická depistáž u všech dětí. V návaznosti na tuto diagnostiku třídní pedagog sdělí rodičům, je-li nutná spolupráce s logopedem. Pokud...
Právě probíhá zápis do zájmových kroužků starších dětí ze třídy Bodlínků a Smajlíků. Přihlášky naleznete na okně v šatnách. Uzávěrka sběru přihlášek je 18.9.
Rodičům dětí, kteří využívali v minulém školním roce ranní svozovou službu, byl rozeslán e-mail s předběžným časovým harmonogramem. Prosíme o odpověď. Další zájemci se mohou informovat u ředitelky školy...
Milí rodiče a děti, vítáme vás v novém školním roce 2020/2021. Léto uteklo, září klepe na dveře a v Prima školce jsou přípravy na nový školní rok v plném proudu. Užijte si společně ještě pár posledních...
Informujeme rodiče, že za finanční dar, kterým přispěli k obnovení "vozového parku", tj. nákup nových dopravních prostředků pro děti, byly zakoupeny čtyři odrážedla, dvě motokáry a objednána jsou jízdní...
Vážení rodiče, chtěli bychom vám poděkovat za další báječný rok, který jsme společně v Prima školce strávili. Za vaši pomoc, pochopení, úsměv, finanční podporu, ochotu spolupracovat a komunikovat,...
Připomínáme rodičům, že 26.červen je termínem splatnosti za prázdninovou docházku 2020. Pokud jste školné ještě neuhradili, prosíme o jeho úhradu.  K docházce byli přijati i všichni starší sourozenci...
Ani nevíme jak, ale je to tady! Sotva jsme se nadáli, je školky konec. Se školním rokem se rozločíme v úterý 30.června slavnostním obědem.
Tablo budoucích školáků najdete od pondělí 29.června ve výloze Zelené lékárny. 
Opět jsme se přesvědčili, že jsme prima parta, protože rodičů na cyklovýlet se sešlo skutečně dost. Můžeme tedy ve čtvrtek 25.června vyrazit na plánovaný cyklovýlet. Nezapomeňte na cyklistické...
Srdečně zveme rodiče dětí ze třídy Bodlínků a Smajlíků na zahradní slavnost, kde se rozloučíme s budoucími školáčky. Více informací naleznete v přiložených pozvánkách.
Informujeme rodiče, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte do ZUŠ, že termíny zápisů jsou 15. - 18. června 2020 v Hranicích a 19.června 2020 ve Všechovicích, Bělotíně a Hustopečích n.B.  vlož....
Všechny děti, které rády poslouchají pohádky, chtějí zažít noční „školkové“ dobrodružství a třeba potkat skřítka Knihovníčka, zveme k přespání ve školce. Kdy?         ...
Milí Bodlínci a Smajlíci, zvažujeme, že bychom letos přece jen uskutečnili společný cyklovýlet. A tak se vás ptáme, zda byste o tuto každoroční přátelskou akci měli zájem.   Zúčastnit se...
Ve středu 3.června se budou fotografovat děti, které odchází po prázdninách do základní školy. Focení tablových fotek bude probíhat od 9 hodin na travnaté ploše vedle SC Naparia. Pokud vaše...
Je nám líto, ale s ohledem na bezpečnost našich dětí, personálu i rodičů se letošní program Letní školky 2020 nekoná.                 K prázdninovému provozu...
Zdravíme všechny děti a rodiče, kteří na školku z domu vzpomínají a posíláme krátký pozdrav. Abyste měli představu, jak jsme zvládli návrat do školky v době, kdy jsme nuceni dodržovat bezpečnostní opatření,...
Zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 byl ke dni 12. května ukončen. V přiloženém dokumentu naleznete pod evidenčními čísly rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  Zveřejněním...
Vážení rodiče, seznamte se s dodatečnými informacemi k provozu Prima školky od května 2020. DODATEK K BEZPEČNOSTNÍMU OPATŘENÍ  provozu MŠ v době mimořádného režimu souvisejícího s pandemií...
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ provozu MŠ v době mimořádného režimu souvisejícího s pandemií Covid-19 1.           Pro vstup do budovy použijte videotelefon. 2.          ...
Vážení rodiče,  v návaznosti na postupné uvolňování bezpečnostních opatření v ČR a vaše potřeby vyplývající z odpovědí v dotazníku vás informuji, že provoz Prima školky bude opět zahájen 4....
V tuto chvíli s ohledem na opatření vlády související s pandemií Covid-19 ještě není jasné, jestli bude prázdninový program letní školky nabídnut i dětem z jiných školek a škol.  Máte-li o přihlášení...
V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před onemocněním Covid-19 informujeme, že letošní zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti...
Vážení rodiče, bude tomu měsíc, kdy došlo k uzavření Prima školky.  Jak jistě víte, veškeré doporučené postupy a opatření ve věci provozování mateřských škol v době nouzového stavu byly a jsou...
Naši milí Pulečci, Světlušky, Bodlínci a Smajlíci! Taky už je vám doma občas dlouhá chvíle? Věřím, že vám školka a kamarádi schází stejně jako nám. Moc se na vás všechny těšíme, ale ještě chvilku bude...
V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. - 18.června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz od 6.dubna - 14.června 2020. Podrobné...
Vážení rodiče, po delší době se ozývám s aktuální informací k dané situaci související s přerušením provozu mateřské školy. Tentokrát jde o otázku finančních závazků vzhledem k poskytování...
Jak jistě víte, vláda schválila, že o ošetřovné při péči o dítě budou moct žádat i OSVČ. Z důvodu, že ještě není k dispozici formulář Žádosti o ošetřovné pro OSVČ, nemůže být potvrzení o uzavření mateřské...
Vzhledem k situaci s pandemíí Covid-19 a opatřením České vlády letošní zápisy "budoucích" prvňáčků proběhnou bohužel bez dětí, pouze administrativní formou.  Zde najdete malý návod,...
Vážení rodiče, vzhledem k závažnosti situace týkající se pandemie COVID-19 dochází od 17. března do odvolání k uzavření mateřské školy. Jsem si vědoma, že přerušení provozu Prima školky přinese...
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR a vzhledem k aktuálním opatřením vydanými bezpečnostní radou státu a doporučením Ministerstva zdravotnictví...
Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu v dalších typech škol a školských zařízení. Toto usnesení...
Vzhledem k tomu, že EVIDUJEME ZVÝŠENÝ VÝSKYT INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ, tj. neštovic a střevních viróz, nařizuje ředitelka školy z důvodu prevence zachování zdraví dětí domácí karanténu dětem...
Pro všechny příznivce zpěvu pořádáme pěveckou soutěž Malý skřivánek. Podmínky účasti: každé dítě si připraví doma s rodiči jednu píseň písničku s textem a notami předá třídní učitelce...
Dne 10.března 2020 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 11.března 2020 zakazuje přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách. Přítomnost...
Tradiční polytechnická dílnička Hoblík se koná v tomto měsíci v pátek 13.března.
Zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 probíhá ve dnech  4. - 6. května 2020 vždy od 16.30 hodin.  Pozvánky k zápisu na konkrétní termín budou rodičům rozeslány v první polovině dubna.  Pokud...
Připomínáme, že ve čtvrtek 5.března v 16.00 hodin se se koná třídní schůzka rodičů dětí ze třídy Bodlínci a Smajlíci za účasti ředitelky školy a třídních pedagogů. Program schůzky má dvě části: - informace...
V průběhu měsíce března probíhá zápis do bilingvní třídy Smajlíci s dvojjazyčným vzdělávacím programem pro školní rok 2020/2021. Zápis se týká dětí, které jsou již v Prima školce zapsané. V případě...
Zapojte se s námi a pomáhejme žít nesnadný život s rakovinou.  8. ročník projektu „Tulipánový měsíc“ zviditelňuje potřebu komplexní péče během onkologické nemoci. 
V  měsíci únoru proběhlo druhé vyúčtování záloh stravného uplynulého kalendářního roku, tj. za období září až prosinec 2019. Zkontrolujte si prosím příchozí platby, případně proveďte doplatek dle...
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v Evropě týkající se koronaviru vyzývám zákonné zástupce k zodpovědnému jednání směřujícímu k zajištění ochrany a bezpečnosti nejen dětí...
O líném zajíčkovi, Prasátko a kouzelná slovíčka, Matýsek a písmenka... To je trojice pohádek maňáskového Divadla Šikulka, které uvidíme v tomto školním roce. Představení začne v 10.30 hodin a je hrazeno...
V prvním březnovém týdnu nás čeká zajímavé téma „vesmír“. A proto v úterý 3.března v 9.00 hodin zažijeme vesmírné dobrodružství „Příležitostní astronauté“ ve sférickém kině přímo ve školce. Účast...
Připomínáme, že 24. - 28. února jsou jarní prázdniny.  Prima školka je otevřena, ale její provoz je omezen na jednu třídu. Rodiče již nahlásili docházku svého dítěte v těchto dnech. Pokud by...
Ve středu 19. února nás čeká zimní pohádka pro děti "Sněhurka" v podání Divadla Olomouc. Představení se odehraje v 10.15 hodin ve školce, takže "sváteční" oblečení není třeba.
Je nám líto, z důvody nemoci lektora je polytechnické tvoření Bodlínků a Smajlíků ve SOU zrušeno. Uskuteční se v náhradním termínu, který bude upřesněn. 
V následujícím týdnu nás čeká řemeslná práce a poznávání vlastností dřeva s řezbářem panem Urbanem ve Středním odborném učilišti. Smajlíci 18.2. /úterý/ a Bodlínci 21.2. /pátek/ vždy v 9.00...
Chceme pomoct a ve chvíli, kdy je to pro člověka těžké, nejtěžší... dát alepoň trochu radosti. Zapojte se s námi do sbírky plyšáků a bavlněných triček pro klienty Hospice na Svatém Kopečku. Máte doma...
V pátek 14.února jsme pozváni do Základní školy 1. máje, kde si školu nejen prohlédneme, ale taky nás čeká divadelní představení školáků. Svačinka je v tento den v 7.45 hodin a ze školky...
5. března 2020 v 16.00 hodin pořádáme za účasti třídních pedagogů a ředitelky školy schůzku rodičů dětí ze Smajlíků a Bodlínků. Předmětem schůzky jsou: informace k připravované školce v přírodě...
Připomínáme, že ve čtvrtek 6.února od 16.00 hodin se v Hotelu Centrum uskuteční již avízovaná beseda s psycholožkou Mgr. Lenkou Bínovou na téma "I naše děti potřebují hranice – má, či nemá smysl je...
Jako vždy první pátek v měsíci se tradičně koná polytechnický kroužek Hoblík a kladívko. Zapsané děti, nezapomeňte na batůžek s pitím.
V pondělí 3.února se z důvodu absence logopeda nekoná logopedická poradna. Děkujeme za pochopení. 
Ve čtvrtek 6.2. měla být dle plánu ukončena lyžařská školička v Hrubé Vodě. Vzhledem k tomu, že v tento den je z důvodu školení většího počtu pedagogů organizačně nemožné cestu do...
 Z důvodu nemoci pedagoga se ve středu 22.1. nekoná kroužek angličtiny.
 V 5. týdnu, tj. od 27.1. se logopedická poradna uskuteční místo obvyklého pondělí v úterý 28.1. Časy jsou beze změn. 
Ve středu 22.1. si užijeme masopustní veselici. Děti, připravte si kostýmy a sejdeme se ve třídě Světlušek. Čeká nás legrace, tanec a zábava s Prckem Pepínem.
Potvrzení o výši vynaložených výdajů pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2019 budou připravena k vyzvednutí u třídních pedagogů od 20.1. 
V pátek 31.1. se konají pololetní prázdniny. Prima školka je v omezeném režimu otevřena. Aby však mohl být zajištěn bezpečný provoz, sdělte třídním pedagogům docházku dítěte v tento den nejpozději...
Vzhledem k časové náročnosti přepravy na místo konání lyžařské školičky posouváme čas ranního odjezdu od školky. Odjezd bude již v 7.30 hodin. Rodiče, jejichž děti jsou dopravovány do MŠ svozovým minibusem,...
V únoru zavítá do Hranic velmi populární psycholožka Mgr. Lenka Bínová. Osoba s letitou praxí, odborník v oboru psychologie s velkým O, která dokáže o odborných věcech mluvit velmi...
Další polytechnické tvoření "Hoblík a kladívko" proběhne v lednu v pátek 17.1.
Ve čtvrtek 9.1. čeká přihlášené děti první lekce lyžařské školičky. Nezapomeňte přijít včas. Odjíždíme v 7.45 hodin od školky. Na opozdilce nečekáme. Do 8.1. je nutné odevzdat kopii potvrzení o odborném...
V úterý 7.1. nás čeká divadelní představení ve školce. Uvidíme pohádky O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce a bajku Zajíc, liška a kohout. Je hrazeno z třídních fondů.
Milí rodiče, přátelé a naši příznivci, my z Prima školky Vám přejeme ten nejkrásnější vánoční dárek... Zdraví, lásku, čas na sebe i své blízké a dobré lidi kolem sebe ať nacházíte každý den. Nechť...
Sběr přihlášek k účasti na lyžařské školičce 2020 se uzavírá ke dni 17.12. Pokud jste přihlášku ještě neodevzdali, učiňte tak co nejdříve.
V úterý 17.12. nás čekají obravdové kouzelné Vánoce ve školce. A protože nemyslíme jen na sebe a chceme, aby hezké Vánoce měla i lesní zvířátka, jdeme jim společně ozdobit vánoční stromeček. Do 10. hodiny...
Jako alternativu neuskutečněného vánočního focení ve školce mohou rodiče využít možnosti focení ve SC Naparia. Od 6.12. mají možnost si rezervovat termín focení přímo u fotografa a pořídit si tak třeba...
I v letošním školním roce mají možnost děti z Bodlínků a Smajlíků zdokonalovat své lyžařské dovednosti. Spolu s Newman school nás čeká lyžařský trénink tentokrát na sjezdovce v Hrubé Vodě. O přihlášku...
První svíčku na adventním věnci jsme zapálili a tak se společně můžeme těšit na vánoční cukroví, koledy, zimní radovánky na sněhu a ... na Ježíška. Ve školce Ježíškův zvoneček zazvoní v úterý 17.12. Společně...
Je nám líto, ale z důvodu neslučitelnosti kapacitních možností fotografa a organizačních důvodů MŠ se v letošním roce vánoční focení ve školce konat nebude.
Polytechnický kroužek Hoblík se v měsíci prosinci bude konat v pátek 20.12.
Aje to tu zas!!! Mikulášův čas... Tradiční Mikulášskou nadílku možná i trochu "obávané" trojice čekáme v Prima školce ve čtvrtek 5.12. Připomínáme se rodičům s prosbou, jestli by nám byli nápomocni s...
Z provozně technických důvodů se ve čtvrtek 14.11. nekoná ranní svoz dětí do školky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás zase v pátek!
Milí rodiče, ještě před chvílí jsme nosili sandály a... už abychom mysleli na blížící se Vánoce. Rádi bychom si společně i s vámi zpříjemnili adventní atmosféru. Přijměte naše pozvání k vánočnímu posezení...
V týdnu od 12. do 15.11. se koná ve všech třídách Bramborový týden, který v pátek vyvrcholí Bramboriádou. Více informací naleznete v přiloženém souboru.
V případě potřeby potvrzení o zaplacení plaveckého kurzu pro pojišťovnu, zaměstnavatele apod. nahlaste svůj zájem třídním pedagogům. Potvrzení budou k vyzvednutí od 12.11. ve třídě Světlušek....
Návrat Bodlínků a Smajlíků z Valšovického polesí z programu Lesní pedagogika  v úterý 5.11. se z důvodu autobusových spojů posouvá. Příjezd na zastávku Motošín je 13.35 hodin. Pokud si budete chtít...
Vážení rodiče, právě proběhlo vyúčtování stravného za uplynulé období leden až červen 2019. Zkontrolujte si prosím příchozí platby, případně proveďte doplatek dle aktuálního vyúčtování. Informaci o přeplatku...
 V úterý 26.11. nás ve školce navštíví Maňáskové divadélko Olomouc, které dětem zahraje pohádku "Jak Vodníček vyzrál na čerta". Představení začíná v 10.15 hodin a hrazeno bude z třídních forndů /...
 Připravujeme vánoční focení. Termín a další podrobnosti budou upřesněny.
Připomínáme, že 29.10. a 30.10. jsou podzimní prázdniny. Prima školka je otevřená, ale její provoz je omezen na jednu třídu. Rodiče již nahlásili docházku svého dítěte v těchto dnech. Pokud by přesto...
Další polytechnické tvoření v dílně SSI děti zapsané do Hoblíku čeká 8.11. v obvyklém čase. Nezpomeňte batůžek s pitím.
POZOR!!!! Ve středu 23.10. z důvodu naší účasti na divadelním představení, které začíná již v 9.00 hodin, máme svačinku již v 7.45 hodin. Odchod ze školky je v 8.15 hodin. Bodlínci a Smajlíci, přijďte...
V úterý 5.11. vyrážíme /Smajlíci a Bodlínci/ do Valšovického polesí, kde se zúčastníme programu Lesní pedagogika. Dozvíme se další zajímavosti o lese a jeho fungování, o obyvatelích lesa a způsobu jejich...
Děti z Bodlínků a Smajlíků vyrazí ve středu 23.10. na program plný písniček a legrace do Divadla Stará Střelnice. Představení Krejčíka Honzy začíná v 9.00 hodin a stojí 50 Kč. Bude hrazeno z třídních fondů....
Společné odpoledne pro rodiče s dětmi Zamykání lesa   VE STŘEDU 16. ŘÍ JNA OD 16 HODIN V ARBORETU LESNICKÉ ŠKOLY MŮŽETE SE TĚŠIT NA HRAVÉ A ZVÍDAVÉ ZASTAVENÍ U LESNÍCH ZVÍŘÁTEK, OCHUTNÁVKU PEČENÝCH...
 Pozvánka na besedu s Mgr. Milenou Mikulkovou pro veřejnost na téma: Komunikace s rodiči, komunikace s pedagogy v rámci projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009162   Kde:...
Poslední lekce podzimní plavecké školičky na Hranické plovárně se uskuteční ve čtvrtek 14.11.2019. Rodiče, prarodiče a sourozenci… jste srdečně zváni! Přijďte se na naše plavecké dovednosti podívat. V...
 29. – 30.10.2019 /út – st/ se konají školní podzimní prázdniny. Prima školka je otevřena, ale provoz probíhá v tzv. prázdninovém režimu - je otevřena pouze jedna třída. Do 18.10. nahlaste prosím...
 Dětem byla rozdána nová školková trika pro běžné nošení, ale hlavně proto, abychom se snadno poznali, když vyrážíme na výlety a exkurze. Děkujeme za finanční podporu rodičům, kteří nám přispěli a...
Jeden z našich oblíbených zájmových kroužků Hoblík probíhá vždy první pátek v měsíci v čase 10.00 – 11.00 hodin v dílně areálu SSI Schaefer. Děti jsou přepravovány do dílny školkovým minibusem. Rodiče...
Logopedická depistáž proběhne ve třídách Bodlínků a Smajlíků ve dnech 24. – 27.9.2019. O výsledcích a případném zařazení do programu logopedické prevence budou rodiče informováni třídní učitelkou. Činnost...
V pátek 20.9. byl ukončen zápis do zájmových kroužků pro letošní školní rok. Dle zájmu rodičů a dětí budou otevřeny tyto kroužky: Paletka, Sportík, Angličtina hrou, Povídálek a Hoblík. V průběhu...
Tento měsíc se narozeninové oslavy ve všech třídách budou na konci září. Ve Světluškách: 23.9. /pondělí/, oslavenci: Valinka, Eliška H., Marthička a Editka   V Bodlíncích: 30.9. /pondělí/, oslavenci:...
Hola, hola…školka volá! Prázdniny jsou za námi… Sotva jsme stihli za letní školkou zavřít dveře… už je tady nový školní rok!   Těšíme se na vás v pondělí 2.září 2019! Informační schůzka rodičů...
PŘEJEME TO SPRÁVNÉ VYKROČENÍ ZA ŠKOLNÍMI POVINNOSTMI. Ať vás škola baví a je tam legrace!!! Snad máte rodiče s pevnými nervy…
Vzhledem k tomu, že nám počasí překazilo plány, jsme nuceni program zahradní slavnosti upravit. Vystoupení dětí proběhne ve třídách. Představení Pulečků a Bodlínků  od 15.30 hodin v 1....
Úterý 25.6.2019 je ve znamení zdatných cyklistů. Všichni Bodlínci a Smajlíci, kteří mají své kolo a ostatní výbavu /přilbu/ ve výborném stavu a své cyklistické dovednosti chtějí vyzkoušet na trase...
 … z provozně technických důvodů.
Najdete ve výloze Zelené lékárny
Vážení a milí, čas letí jako voda a školní rok je téměř za námi. Bývá naším zvykem, že se na konci každého roku společně loučíme s budoucími školáky a v každé třídě pro Vás připravujeme program. Letos...
Po našem chovatelském začátku, kdy jsme „ubytovali“ do jednoho terária samičku i samečka, jsme zkušeností došli k tomu, že páreček musíme rozdělit. Hledáme proto hodného dárce, který by nám mohl věnovat...
V pondělí 17.6. navštívíme Divadlo na Šantovce v Olomouci a podíváme se na představení „Jak si Doubek princeznu zasloužil“. Odjezd z MŠ v 9.00 hodin. Vracíme se na pozdní oběd. Pokud budete chtít děti...
Návštěva farmy BLUDIČKA v Bludovicích Prohlídka farmy zvířat (koně, králíci, oslík, kozy, slepice, atd.) s možností krmení a hlazení zvířat s odborným výkladem úměrným věku dětí a projížďka na poníkovi nebo...
 V pondělí 3.6. 2019 v naší Prima školce oslavíme „Mezinárodní den dětí“. Dopoledne nás navštíví ctihodný pán a rytíř z Frankenštejnu a předvede nám něco ze svého umění s mečem...
Návštěva farmy BLUDIČKA v Bludovicích Prohlídka farmy zvířat (koně, králíci, oslík, kozy, slepice, atd.) s možností krmení a hlazení zvířat s odborným výkladem úměrným věku dětí a projížďka na poníkovi nebo...
 Jako každý rok k 31.5.2019 ukončují činnost všechny zájmové kroužky v daném  školním roce. Pouze: Hoblík a kladívko – závěrečná lekce, která je náhradou za měsíc květen proběhne...
 Všechny děti, které rády poslouchají pohádky, chtějí zažít noční „školkové“ dobrodružství a třeba potkat Skřítka Knihovníčka, zveme k přespání ve školce. Sejdeme se na zahradě školky 4.6.2019...
 SPOLEČNÉ FOCENÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ SE KONÁ 21.5.2019. Náhradní termín v případě nepříznivého počasí je 23.5.2019. Harmonogram focení 21.5.: 9.00 hodin Pulečci 9.30 hodin...
 V pondělí 20. května proběhne FOCENÍ TABLA BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ.    Ke svačince usedneme už v 8 hodin, abychom následně mohli vyrazit do Divadla Stará střelnice, kde budeme v průběhu dopoledne...
 Přihlášku a nabídku na prázdninový pobyt v Prima školce naleznete v šatnách a v záložce „Prázdninový program“. Nezapomeňte, že letní prázdniny jsou placeny v jiném režimu...
Lekce logopedie ze dne 20.5.2019 /lichý týden/ proběhne z důvodu nepřítomnosti logopeda v náhradním termínu, tj. ve čtvrtek 16.5.2019.   Děkujeme za pochopení.
Plánovaná dílnička v pátek 10.5.2019 se z důvodu vysoké nemocnosti dětí ruší. Náhrada proběhne v pátek 21.6.2019 jako dvojhodina v čase 9.30 – 11.30 hodin. Tato dílna bude závěrečná.   DALŠÍ...
Vážení rodiče, ráda bych vás touto cestou vyzvala ke spolupráci. Myslím, že na společném zájmu. Věřte, že stejně jako vy, nemám ráda ankety a dotazníky. Přesto bych vás chtěla požádat o spolupráci při zodpovězení...
Evidujeme zvýšený výskyt neštovic.
24.4.2019 se na Hranické plovárně uskuteční poslední lekce jarního kurzu plavecké školičky. Rodiče, prarodiče a sourozenci… jste srdečně zváni! Přijďte se na naše plavecké dovednosti podívat. V bazénu...
Ve středu 24. dubna 2019 bude z důvodu rekonstrukce vozovky po celý den uzavřena křižovatka ulic Teplická a Partyzánská (na příjezdu do školky). Ke školce se proto výjimečně dostanete druhou stranou,...
V pátek 26.4. oslavíme společně Den Země. Protože jde o půldenní výlet, děti potřebují sportovní boty a oblečení, batůžek s pláštěnkou, kapesníky a pití. Ze školky odcházíme po ranní svačince, která bude...
 V úterý 23.4. v 16.00 hodin se koná krátká informační schůzka pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny na školku v přírodě. Pokud se dítě neúčastnilo školky v přírodě v loňském roce, pak je účast...
 Lekce logopedie ze dne 22.4. /Velikonoční pondělí/ proběhne v náhradním termínu, tj. v úterý 23.4. v obvyklém čase.
 V pátek 12.4.2019 nás čeká DALŠÍ TVOŘENÍ POLYTECHNICKÉHO KROUŽKU   „Hoblík a kladívko“ Do batůžku s sebou nezapomeňte pití a kapesníky. Ze školky odjíždíme jako obvykle v 9.30...
V pondělí 8.4. jdeme společně dopoledne vítat jaro a vynášet Moranu. Potřebujeme batůžek s pitím, kapesníky a pláštěnku pro případ deště. Vycházíme v 9.30 hodin.
Ve dnech 8. – 12.4.2019 probíhá ZÁPIS DO BILINGVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2019/2020. V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte do třídy s tímto dvojjazyčným programem si vyzvedněte formulář přihlášky...
Naši milí rodiče a děti, včera nám kurýr do školky doručil kytici s překrásným přáním. Nevíme, z čí hlavy tento krásný nápad vzešel… Ale chtěly bychom vám touto cestou poděkovat za to, že jste si...
V úterý 26.3.2019 v 10.00 hodin jsme zváni na hudební program ZUŠ Hranice s názvem „Písnička na cestách“. Program je zdarma. Děti potřebují batůžek s pitím a pláštěnkou.
DALŠÍ CYKLUS PLAVECKÉ ŠKOLIČKY - JARO 2019 Od února otevíráme další cyklus plavecké školy na hranické Plovárně. Termín konání: vždy ve středu v čase 9.00 – 10.00 hodin Počet lekcí: 10 /zahájení 13.2.2019/ Odjezd:...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU