Vítejte v Prima školce

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky. Ať už vás sem přivedla potřeba najít aktuální informace, zvědavost či náhoda, věříme, že naleznete odpovědi na své otázky. Vše o čem zde můžete číst, je práce party lidí, kteří chtějí "školku dělat jinak" než je obvyklé. Věříme, že vás to co děláme a jak to děláme zaujme. A třeba v budoucnu budete mít chuť a příležitost se osobně setkat.

Zvýšení kapacity Prima školky Hranice
Hlavním cílem projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000522 byla v roce 2017 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

Ahojte rodičové, posíláme krátký pozdrav ze školky v přírodě na Bílé Holubici. Ať jste klidní 😉!!! Máme se skvěle, každý den je plný zábavy a nových objevů ze světa hmyzu. Sice trochu krápe,...
Ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 12:30 -14:00 zakončíme polytechnickou dílničku zájmového kroužku Hoblík, který se bude konat v prostorách MŠ. Děti si dodělají své nedokončené výrobky, aby si je mohly...
V následujících termínech vyrážíme na hranické dopravní hřiště. 19.5. Smajlíci 20.5. Foxíci 27.5. Světlušky 9.6. Pulečci Sejdeme se ve školce 7.45 hodin. S sebou děti potřebují...
Vážení rodiče, v příloze naleznete pod číselnými kódy seznam přijatých dětí od školního roku 2022/2023. Vzhledem k tomu, že počet přijatých dětí není v tuto chvíli ještě definitivní s ohledem na...
Zveme nadšené a odvážné Foxíky a Smajlíky, co se těší na noc plnou dobrodružství! Kdy?  Ve středu 11. května Smajlíci Ve čtvrtek 12. května Foxíci V kolik? Sejdeme se v 17...
V úterý 10. května zakončíme činnost dětí v polytechnické dílničce zájmového kroužku Hoblík. Jako obvykle se s přihlášenými dětmi sejdeme v 8.00 hodin na vrátnici SSI Schaferu. 

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Jen krátce o naší školce

Jsme akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a jsme tudíž vzdělávací institucí, ve které pracujeme pod kontrolou České školní inspekce a podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Naším zájmem je vytvářet prostředí, které v období největšího rozvoje dítěte, dává dostatek impulsů a příležitostí k vnímání a chápání okolního světa a k rozvoji přirozené senzitivity předškolního dítěte.

Věříme, že:
Pokud se děti cítí v bezpečí, mohou riskovat, klást otázky,
dělat chyby, učit se důvěřovat, sdílet své pocity a ... růst.

/Alfie Kahn/

Co u nás můžete vnímat, poznat nebo zažít? Aneb... Proč si rodiče vybírají Prima školku?

 • vytváříme klima se zdravými mezilidskými vztahy
 • učíme děti chápat a přijímat lidské hodnoty jako nedílnou součást bytí
 • děti se pohybují v podnětném a inspirujícím prostředí
 • věnují se jim empatičtí a uvědomělí lidé
 • ukazujeme dětem způsoby, jak a proč mít rád přírodu
 • zprostředkováváme dvojjazyčný vzdělávací program
 • v uzavřené skupině citlivě pečujeme o děti od 2 let
 • vedeme děti k udržitelnému způsobu života a zdravému životnímu stylu
 • prostřednictvím manuálních činností se navracíme k řemeslu a k historickým kořenům
 • slavíme a ctíme tradice a zvyky naší země
 • připravujeme čerstvou stravu se zájmem o původ potravin
 • pořádáme „zdravé“ narozeninové oslavy, ve školce „nemlsáme“
 • nabízíme pestrou škálu zájmových aktivit
 • máme flexibilní provozní dobu a celoroční provoz
 • každoročně připravujeme letní prázdninový program i pro starší sourozence
 • nabízíme svoz dětí do školky a zpět

A v neposlední řadě chceme a snažíme se chápat dětskou duši.Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU

Kontakt

Prima mateřská škola, s.r.o.

+420 774 646 010
info@prima-skolka.cz


Teplická 2219
Hranice 753 01

Mgr. Edita Bílá
jednatelka a ředitelka
+420 774 646 015
ebila@prima-skolka.cz

IČ: 25367323
Datová schránka: 6753e68

Číslo bankovního účtu:
MŠ: 6300205734/0100
Jídelna: 10006-6300205734/0100

Spisová značka: C15641 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Vyplňte, prosím, všechny kolonky.
© 2022 Prima školka • Tvorba webových stránek Hranice - webSEO.cz