Vítejte v Prima školce

Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky. Ať už vás sem přivedla potřeba najít aktuální informace, zvědavost či náhoda, věříme, že naleznete odpovědi na své otázky. Vše o čem zde můžete číst, je práce party lidí, kteří chtějí "školku dělat jinak" než je obvyklé. Věříme, že vás to co děláme a jak to děláme zaujme. A třeba v budoucnu budete mít chuť a příležitost se osobně setkat.

Zvýšení kapacity Prima školky Hranice
Hlavním cílem projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000522 byla v roce 2017 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání.

Aktuality

Žádáme rodiče, aby dodržovali pravidla školního řádu, která se týkají předávání dítěte personálu školy. Povinností rodiče je dítě předat pedagogovi osobně. Učitelka musí v každém případě být informována,...
Z důvodu uzavření  mateřských škol v uplynulých měsících nemohl být v daném termínu ukončen zápis do bilingvní třídy Smajlíci. Děti, které mají podanou písemnou přihlášku, se ve středu 19. května...
Zveme všechny nadšené Smajlíky a Bodlínky, co se těší na noc plnou dobrodružství se skřítkem Knihovníčkem!  Kdy? Ve čtvrtek 20. května - Smajlíci, 27. května - Bodlínci. V kolik? Sejdeme...
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny /15.5./ jsme se rozhodli ve školce uspořádat srdíčkový týden, který bychom rádi tomuto dni věnovali. Zkuste se na chviličku zastavit a zamyslet se nad členy vaší...
Milí rodiče, níže naleznete seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Prima školce od příštího školního roku 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí dítěte vám bude předáno při příležitosti adaptačního...
Dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 10. 5. 2021 budou otevřeny mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Jen krátce o naší školce

Jsme akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a jsme tudíž vzdělávací institucí, ve které pracujeme pod kontrolou České školní inspekce a podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Naším zájmem je vytvářet prostředí, které v období největšího rozvoje dítěte, dává dostatek impulsů a příležitostí k vnímání a chápání okolního světa a k rozvoji přirozené senzitivity předškolního dítěte.

Věříme, že:
Pokud se děti cítí v bezpečí, mohou riskovat, klást otázky,
dělat chyby, učit se důvěřovat, sdílet své pocity a ... růst.

/Alfie Kahn/

Co u nás můžete vnímat, poznat nebo zažít? Aneb... Proč si rodiče vybírají Prima školku?

 • vytváříme klima se zdravými mezilidskými vztahy
 • učíme děti chápat a přijímat lidské hodnoty jako nedílnou součást bytí
 • děti se pohybují v podnětném a inspirujícím prostředí
 • věnují se jim empatičtí a uvědomělí lidé
 • ukazujeme dětem způsoby, jak a proč mít rád přírodu
 • zprostředkováváme dvojjazyčný vzdělávací program
 • v uzavřené skupině citlivě pečujeme o děti od 2 let
 • vedeme děti k udržitelnému způsobu života a zdravému životnímu stylu
 • prostřednictvím manuálních činností se navracíme k řemeslu a k historickým kořenům
 • slavíme a ctíme tradice a zvyky naší země
 • připravujeme čerstvou stravu se zájmem o původ potravin
 • pořádáme „zdravé“ narozeninové oslavy, ve školce „nemlsáme“
 • nabízíme pestrou škálu zájmových aktivit
 • máme flexibilní provozní dobu a celoroční provoz
 • každoročně připravujeme letní prázdninový program i pro starší sourozence
 • nabízíme svoz dětí do školky a zpět

A v neposlední řadě chceme a snažíme se chápat dětskou duši.Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU

Kontakt

Prima mateřská škola, s.r.o.

+420 774 646 010
info@prima-skolka.cz


Teplická 2219
Hranice 753 01

Mgr. Edita Bílá
jednatelka a ředitelka
+420 774 646 015
ebila@prima-skolka.cz

IČ: 25367323
Datová schránka: 6753e68

Číslo bankovního účtu:
MŠ: 6300205734/0100
Jídelna: 10006-6300205734/0100

Spisová značka: C15641 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Vyplňte, prosím, všechny kolonky.
© 2021 Prima školka • Tvorba webových stránek Hranice - webSEO.cz