První lekce lyžařské školičky již 5.ledna 2023


První lekce lyžařské školičky již 5.ledna 2023Sněhové podmínky jsou prozatím vyhovující a první lekce lyžařské školičky tedy proběhne ve čtvrtek 5.ledna 2023.
V případě, že rodiče přihlášených dětí neobdrželi podklady k platbě a další informace od Newman school do e-mailu, ať se obrátí na ředitelku školy.

Informace k organizaci /odjezd, příjezd a úschova lyžařské výstroje apod./:
  • Sraz přihlášených dětí je před budovou školky v 7.30 hodin, odjezd v 7.40 hodin.
  • Pokud děti přicházejí v tento den do školky dříve než je čas odjezdu, pak informujte o této skutečnosti třídního pedagoga.
  • V tomto případě předejte dítě do třídy Světlušek pouze v termoprádle. Lyže a další potřeby uschovejte v suterénu budovy /levý vchod u školní kuchyně/.
  • Před nástupem do autobusu předejte pedagogickému doprovodu potvrzení o odborném seřízení lyží, případně čestné prohlášení zákonného zástupce, že lyže byly dítěti odborně seřízeny.
  • Děti potřebují: lyže, lyžařské boty a helmu, lyžařskou kuklu /není vhodná čepice/, batoh s pitím, případně náhradními rukavicemi. Lyžáky a helmu uložte nejlépe do podepsané sportovní tašky. Nedávejte dětem hůlky, lyžařské vaky ani spojovací pásky. Každou věc je nutné podepsat a označit názvem školky.
  • Svačinka a čaj je zahrnuta do ceny kurzovného.
  • Předpokládaný návrat do MŠ na pozdní oběd je ve 12.00 hodin. 
  • Lyžařskou výzbroj je nutné z důvodu malých prostorových podmínek odnést ze suterénu ještě týž den. 
  • Pedagogický doprovod Ivana Čechová a Edita Bílá, tel. 774 646 015. Případnou absenci omlouvejte v den konání lyžařské školičky přímo na tento telefon.  


První lekce lyžařské školičky již 5.ledna 2023


Tablo dětí, které odchází po prázdninách do školy, najdete opět v kavárně Coffee Obsession /bývalé knihkupectví Honzík/ od pátku 7.června. Děkujeme panu kavárníkovi Lukášovi, že nám fandí, a že i přesto,...
Milí rodiče, je naším každoročním zvykem v červnu uskutečnit program k oslavě konce školního roku a rozloučit se s dětmi, které školku opouští. I letos tomu není jinak. Pulečci, Světlušky, Bodlínci...
Jako každý rok bychom rádi se Smajlíky a Bodlínky uskutečnili společný cyklistický výlet . Letos to bude v pondělí 17. června 2024. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti,...
V ranních hodinách dne 4.6.2024 byl ve školce nalezen mobilní telefon. Je k vyzvednutí v kanceláři ředitelky. vlož. 4.6.2024
Naši milí rodičové, hlásíme, že se vám vrátíme z Krajiny živlů v plném počtu a zdraví ve 14.50 hodin! vlož. 31.5.2024
Vážení rodiče, jež jste se zúčastnili letošního zápisu nových dětí,     v následujícím odkazu naleznete pod číselnými kódy výsledky zápisu nových dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU