První lekce lyžařské školičky již 5.ledna 2023


První lekce lyžařské školičky již 5.ledna 2023Sněhové podmínky jsou prozatím vyhovující a první lekce lyžařské školičky tedy proběhne ve čtvrtek 5.ledna 2023.
V případě, že rodiče přihlášených dětí neobdrželi podklady k platbě a další informace od Newman school do e-mailu, ať se obrátí na ředitelku školy.

Informace k organizaci /odjezd, příjezd a úschova lyžařské výstroje apod./:
  • Sraz přihlášených dětí je před budovou školky v 7.30 hodin, odjezd v 7.40 hodin.
  • Pokud děti přicházejí v tento den do školky dříve než je čas odjezdu, pak informujte o této skutečnosti třídního pedagoga.
  • V tomto případě předejte dítě do třídy Světlušek pouze v termoprádle. Lyže a další potřeby uschovejte v suterénu budovy /levý vchod u školní kuchyně/.
  • Před nástupem do autobusu předejte pedagogickému doprovodu potvrzení o odborném seřízení lyží, případně čestné prohlášení zákonného zástupce, že lyže byly dítěti odborně seřízeny.
  • Děti potřebují: lyže, lyžařské boty a helmu, lyžařskou kuklu /není vhodná čepice/, batoh s pitím, případně náhradními rukavicemi. Lyžáky a helmu uložte nejlépe do podepsané sportovní tašky. Nedávejte dětem hůlky, lyžařské vaky ani spojovací pásky. Každou věc je nutné podepsat a označit názvem školky.
  • Svačinka a čaj je zahrnuta do ceny kurzovného.
  • Předpokládaný návrat do MŠ na pozdní oběd je ve 12.00 hodin. 
  • Lyžařskou výzbroj je nutné z důvodu malých prostorových podmínek odnést ze suterénu ještě týž den. 
  • Pedagogický doprovod Ivana Čechová a Edita Bílá, tel. 774 646 015. Případnou absenci omlouvejte v den konání lyžařské školičky přímo na tento telefon.  


První lekce lyžařské školičky již 5.ledna 2023


Ve dnech 24. - 31.března probíhá zápis dětí do bilingvní třídy. V případě, že rodiče mají zájem od školního roku 2023/2024 vzdělávat své dítě dle dvojjazyčného vzdělávacího programu ve třídě Smajlíci,...
Ve středu 22.března se z důvodu školení pedagoga nekoná zájmový kroužek Notička /hra na zobcovou flétnu/. Děkujeme za pochopení. 
Další lekce logiky se Světem vzdělání proběhne ve školce ve třídách Bodlínků a Smajlíků ve středu 22.března.
Abychom si připomněli, jak je voda pro lidský život důležitá, oslavíme ve dnech 22. a 24.března Světový den vody. Pulečci a Světlušky se vydají ve středu 22. března po pramenech minerální vody v Teplicích...
Ve čtvrtek 16.března navštíví Smajlíci a děti z Bodlínků /budoucí školáci/ Základní školu 1.máje. Děti potřebují s sebou batůžek s pitím a přezůvkami. Svačinka je již v 7.45 hodin.

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU