Informační schůzka rodičů

 Informační schůzka rodičůInformační schůzka rodičů se koná v pondělí 6.září 2021 v 15.00 hodin ve třídě Smajlíci.

Diskutovaná témata:
  • aktuální změny ve školním řádu,

  • plánované akce a činnosti v průběhu roku,

  • seznámení se s prací logopedické poradny /představení nového logopeda/,

  • způsoby vzdělávání v jednotlivých třídách,

  • zápis do zájmových kroužků,

  • kontrola dokumetace školy a další.

Program schůzky je rozdělen na dvě části:

V první části budou podány všeobecné informace a změny týkající se provozu Prima školky.
Ve druhé části budou rodiče dětí ze třídy Foxíci a Smajlíci seznámeni s programem bilingvního vzdělávání.

Schůzka není určena pro rodiče nově zapsaných dětí. S těmito se uvidíme na schůzce v pondělí 30.srpna v 10.00 hodin.
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...
Informační schůzka rodičů se koná v pondělí 6.září 2021 v 15.00 hodin ve třídě Smajlíci. Diskutovaná témata: aktuální změny ve školním řádu, plánované akce a činnosti v průběhu roku, ...
Milí rodiče,  níže nalenete několik aktuálních informací a změn týkajících se provozu Prima školky v novém školním roce. Podrobnější informace se dozvíte na třídní schůzce rodičů. Docházka...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU