Zápis dětí do bilingvní třídy od školního roku 2021/2022

 Zápis dětí do bilingvní třídy od školního roku 2021/2022

V nadcházejících dnech probíhá zápis dětí do bilingvní třídy Smajlíci dle dvojjazyčného vzdělávacího programu od školního roku 2021/2022.

Zápis se týká dětí, které do Prima školky již dochází a momentálně plní docházku ve třídě Bodlínci, případně Světlušky /pokud je do této třídy dítě zařazeno již druhým rokem/.

V případě, že má zákonný zástupce zájem o dvojjazyčný program, pak je třeba postupovat podle následujících instrukcí.

Níže naleznete přihlašovací formulář. Ten vyplněný zašlete ředitelce školy na e-mail ebila@prima-skolka.cz, do předmětu e-mailu prosím uveďte „zápis - bilingva 2021“. 

Příjem přihlášek probíhá ve dnech 24. – 31.3.2021.

Po ukončení sběru přihlášek a po uskutečnění zápisu nových dětí do Prima školky bude ve dnech 9. a 10.5.2021 rodičům zasláno e-mailem rozhodnutí o přijetí, případně o nepřijetí dítěte.

Kritéria, podle kterých jsou děti do této třídy přijímány:

  • písemně podaná žádost o přijetí ke vzdělávání,
  • věk dítěte /prioritně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky/,
  • komunikativní dovednosti dítěte,
  • případná četnost řečových vad,
  • úroveň sluchové analýzy /po znovuotevření MŠ se budou přihlášené děti v rámci dopolední docházky účastnit komunitního kruhu v angličtině/.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy telefonicky nebo e-mailem /tel. 774 646 015, ebila@prima-skolka.cz/.


V Hranicích 22. března 2021

Edita Bílá, ředitelka školy

 Zápis dětí do bilingvní třídy od školního roku 2021/2022


Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU