Zápis dětí pro školní rok 2020/2021

 Zápis dětí pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před onemocněním Covid-19 informujeme, že letošní zápis nových dětí pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí a rodičů.

Termín pro podání žádosti je od 4. do 7.května 2020.

Je nám líto, že se nemůžeme v Prima školce potkat tak, jak bývá naším zvykem.  
V tuto chvíli se můžeme těšit na osobní setkání, 
ke kterému v případě přijetí vašeho dítěte budeme mít příležitost při adaptačním programu před zahájením předškolní docházky.    

Vzhledem k tomu, že předběžné přihlášky přijímáme v průběhu celého roku a většina rodičů již e-mailovou přihlášku podala, je nyní třeba zaktualizovat vaši žádost.

V záložce "přijímací proces" vám přiblížíme postup, co v tuto chvíli  pro zapsání svého dítěte udělat, aby bylo vše v souladu se zákonem.Zápis dětí pro školní rok 2020/2021


Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...
 Dle zájmu rodičů se ve školním roce 2021/2022 otevírají tyto kroužky: Den Čas ...
První lekce plavecké školičky pro zapsané děti ze Smajlíků a Foxíků proběhne ve čtvrtek 16.9. oproti plánovanému termínu 9.9. /z technických důvodů Plovárny Hranice/. Děti potřebují podepsané plavky,...
Do mailových schránek byly rodičům zaslány informace k vratkám školného za období uzavření Prima školky na jaře 2021.
V přiloženém dokumentu naleznete pod osobními čísly zařazení dětí do jednotlivých tříd. Vzdělávací programy v českém jazyce probíhají ve třídách Světlušky a Bodlínci, bilingvní vzdělávání probíhá ve...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU