Zápis do bilingvní třídy


Zápis do bilingvní třídyVe dnech 24. - 31.března probíhá zápis dětí do bilingvní třídy.
V případě, že rodiče mají zájem od školního roku 2023/2024 vzdělávat své dítě dle dvojjazyčného vzdělávacího programu ve třídě Smajlíci, je nutné podat písemnou žádost.
Žádost zašlete do 31.března na e-mail bilingva@prima-skolka.cz. Formulář žádosti naleznete ke stažení na webu školy v dokumentech, případně vám jej předá pedagog.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k bilingvnímu vzdělávání rodiče obdrží do 30.června 2023.

Kritéria, podle kterých jsou děti do bilingvní třídy přijímány:
  • dítě plní od 1.9. poslední rok povinné předškolní docházky,
  • dítě jeví zájem o aktivity a komunikaci v cizím jazyce,
  • úroveň řečových dovedností dítěte odpovídá věku /minimální výskyt řečových vad/.
Děti s odkladem školní docházky, které jsou již v tomto roce vzdělávány ve třídě Smajlíci, automaticky pokračují v docházce i příští rok. Rodič nemusí podávat novou žádost.

Haló, haló, už je vám "rodičové" smutno? My se na vás moc těšíme. Hlasíme návrat výletníků z Chechtovského lesa od skřítka Sedmikvítka ve 14.45 hodin 😉... když to dobře půjde!
Milí rodiče, deset měsíců školního roku uteklo jako voda a prázdniny se kvapem blíží. Jako každý rok bychom společně s vámi chtěli oslavit nejen začátek léta, ale především se rozloučit s těmi dětmi,...
Pátkem 26. května je ukončena činnost zájmových kroužků tohoto školního roku.
Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne. Provoz je tedy zajištěn v období 10.července až 18.srpna 2023. V tomto období...
Den dětí oslavíme ve školce s Prckem Pepinem po návratu ze školky v přírodě v pondělí 5.června /v 9.00 hodin na zahradě školky/. Program hradíme z třídních fondů.  
Naši malí modelové se již usmívají z fotografií! Můžete se těšit z tabla budoucích školáčků od pátku 19.května v kavárně Coffee Obsession /bývalé knihkupectví Honzík/.   Děkujeme majiteli...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU