Zápis do bilingvní třídy


Zápis do bilingvní třídyVe dnech 24. - 31.března probíhá zápis dětí do bilingvní třídy.
V případě, že rodiče mají zájem od školního roku 2023/2024 vzdělávat své dítě dle dvojjazyčného vzdělávacího programu ve třídě Smajlíci, je nutné podat písemnou žádost.
Žádost zašlete do 31.března na e-mail bilingva@prima-skolka.cz. Formulář žádosti naleznete ke stažení na webu školy v dokumentech, případně vám jej předá pedagog.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k bilingvnímu vzdělávání rodiče obdrží do 30.června 2023.

Kritéria, podle kterých jsou děti do bilingvní třídy přijímány:
  • dítě plní od 1.9. poslední rok povinné předškolní docházky,
  • dítě jeví zájem o aktivity a komunikaci v cizím jazyce,
  • úroveň řečových dovedností dítěte odpovídá věku /minimální výskyt řečových vad/.
Děti s odkladem školní docházky, které jsou již v tomto roce vzdělávány ve třídě Smajlíci, automaticky pokračují v docházce i příští rok. Rodič nemusí podávat novou žádost.

Tablo dětí, které odchází po prázdninách do školy, najdete opět v kavárně Coffee Obsession /bývalé knihkupectví Honzík/ od pátku 7.června. Děkujeme panu kavárníkovi Lukášovi, že nám fandí, a že i přesto,...
Milí rodiče, je naším každoročním zvykem v červnu uskutečnit program k oslavě konce školního roku a rozloučit se s dětmi, které školku opouští. I letos tomu není jinak. Pulečci, Světlušky, Bodlínci...
Jako každý rok bychom rádi se Smajlíky a Bodlínky uskutečnili společný cyklistický výlet . Letos to bude v pondělí 17. června 2024. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti,...
V ranních hodinách dne 4.6.2024 byl ve školce nalezen mobilní telefon. Je k vyzvednutí v kanceláři ředitelky. vlož. 4.6.2024
Naši milí rodičové, hlásíme, že se vám vrátíme z Krajiny živlů v plném počtu a zdraví ve 14.50 hodin! vlož. 31.5.2024
Vážení rodiče, jež jste se zúčastnili letošního zápisu nových dětí,     v následujícím odkazu naleznete pod číselnými kódy výsledky zápisu nových dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU