Zápis do bilingvní třídy


Zápis do bilingvní třídyVe dnech 8. - 12.dubna probíhá zápis dětí do bilingvní třídy.
V případě, že rodiče mají zájem od školního roku 2024/2025 vzdělávat své dítě dle dvojjazyčného vzdělávacího programu ve třídě Smajlíci, je nutné podat písemnou žádost. 
Formulář žádosti naleznete ke stažení na webu školy v dokumentech, případně vám jej předá pedagog. Vyplněnou žádost zašlete nejpozději do 12.dubna na e-mail bilingva@prima-skolka.cz nebo předejte osobně třídnímu pedagogovi. 
Rozhodnutí o přijetí dítěte k bilingvnímu vzdělávání rodiče obdrží do 18.června 2024.

Kritéria, podle kterých jsou děti do bilingvní třídy přijímány:
  • dítě plní od 1.9. poslední rok povinné předškolní docházky,
  • dítě jeví zájem o aktivity a komunikaci v cizím jazyce,
  • úroveň řečových dovedností dítěte odpovídá věku /minimální výskyt řečových vad/.
Děti, které jsou již v tomto roce vzdělávány ve třídě Smajlíci, automaticky pokračují v docházce i příští rok. Rodič nemusí podávat novou žádost.publikováno 28.3.2024


Zápis do bilingvní třídy


Vážení rodiče, jež jste se zúčastnili letošního zápisu nových dětí,     v následujícím odkazu naleznete pod číselnými kódy výsledky zápisu nových dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od...
V úterý 21.května dopoledne nás ve školce čeká interaktivní prožitkový program týkající se první zdravotní pomoci a funkcí integrovaného záchranného systému. Vzdělávací akce proběhne na zahradě v čase...
Milí rodiče, podpořte nás v našem úsilí pěstovat u dětí vztah ke knihám prostřenictvím slyšených příběhů a pohádek. Udělejte radost svému předškolákovi a přijďte dětem do třídy přečíst pohádku k polednímu...
Ve středu 15. května proběhne od 8.00 hodin v MŠ focení jednotlivých tříd. Pokud si rodiče přejí fotit sourozence, prosíme o nahlášení třídním pedagogům. V případě zájmu focení dětí se sourozenci, kteří...
V pondělí 29.dubna se děti odcházející po prázdninách do školy fotí na tablo. Prosíme rodiče o "doladění" kostýmů a přivezení dětí v 8.00 hodin na místo. Vracíme se v odpoledních hodinách.
V pondělí 13.5.2024 v 16.00 hodin ve třídě Smajlíci pořádáme schůzku, jejímž obsahem je předání veškerých informací spojených s pobytem na školce v přírodě. Pokud rodič nemá s danou...

Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU