Světlušky

Akce do konce školního roku:
- 9. 5. /po/ - Focení tříd
- 27. 5. /pá/ 9:00 - 11:00 - Besip na dopravním hřišti
- 2. 6. /čt/ Canisterapie
- 16. 6. /čt/ 8:00 - 11:30 - Lesní pedagogika
- 22. 6. /st/ 15:30 - Zahradní slavnost
- 27. 6. /po/ 10:00 - Zpívánky - zábavný program pro děti - 60Kč/ dítě- hrazeno z třídního fondu
- 30. 6. /čt/ Slavnostní oběd


------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
máme hlášen případ výskytu covid onemocnění v kolektivu dětí třídy Světlušek. Z tohoto důvodu je vašemu dítěti, pokud bylo v MŠ ve dnech 25. a 26.1., nařízena KHS karanténa 5 dnů, tzn. do pondělí 31.1.2021. KHS vás bude kontaktovat prostřednictví sms zprávy.
Pokud nebude mít vaše dítě příznaky onemocnění, může v úterý 1.2. opět do kolektivu.
Strava je dětem, kterých se to týká, 31.1.2022 odhlášena a nemusíte je na tento den z docházky omlouvat.

 
Vloženo 28.1.2022.


Natáčení zimního vystoupení u Světlušek...
Proběhne v pátek 28. ledna 2022. V tento den prosíme přiveďte děti do 8:00 hodin do školky. V 8:15 hod. bude svačina a dřívější pobyt venku. Následně děti oblékneme do kostýmů.
Děkujeme za spolupráci.V pondělí 17. 1. 2022

budeme mít ve Světluškách narozeninovou oslavu za měsíce prosinec a leden. Oslavenci budou Filip M., Tom, David M. a Amy. 

Na dveřích u Světlušek máte papír, na který můžete napsat, co donesete. Popřípadě se domluvit s rodiči, aby se nesešlo více stejných dobrot.
Dále prosíme zvažte množství, jelikož slaví 4 děti.
Děkujeme.
Leden 2022 

   Vše krásné v novém roce 2022 přejí Světlušky.                                                                                                                               

Lednové vystoupení u Světlušek

Vážení rodiče,

během měsíce ledna bude probíhat nácvik programu na zimní vystoupení (místo vánoční besídky).

Z toho důvodu, by bylo dobré, aby děti docházely pravidelně. Dále prosíme, pokud jste ještě nedonesli kostýmy, předejte je paní učitelce! Natáčení proběhne v posledním lednovém týdnu.

Pro shrnutí:

Holky: bílé šatičky, bílé silonky.

Kluci:

Černé kalhoty, černé boty, bílá košile, klobouk, brýle:

Sari, Lukášek, Lexík, Maximko, Pepíček, Kubík S., Tomášek, Filda T.

Černé kalhoty, bílá košile:

Kubík H., Jiříček, Filda H., Davídek M., Filípek M., Mathias., Matvii, Davídek T.


!!! Prosíme, pokud jste dětem donesli zimní boty na zahradu, odneste si domů gumáky!

Mokré rukavice, či náhradní oblečení najdete na topení v umývárně.

Pokud si dítě neumí samo obléct prstové rukavičky, dejte dětem palčáky. !!!

 

DěkujemeMilí rodiče,

vítám Vás ve školním roce 2021/2022 v našem Kukátku.
Během roku si zde můžete přečíst všechny informace, které Vám budou užitečné, a když se náhodou zapomenete podívat na nástěnku nebo na skleněné dveře před třídou, vše se dozvíte tady :)
Nástěnku a informace na dveřích  ale prosím pečlivě kontrolujte.


Informační schůzka

Informační schůzka rodičů se koná 6.září v 15.00 hodin 
/schůzka není určena pro rodiče nově zapsaných dětí/, program schůzky: aktuální změny ve školním řádu, plánované akce a činnosti v průběhu roku, seznámení se s prací logopedické poradny /představení nového logopeda/, způsoby vzdělávání v jednotlivých třídách, zápis do zájmových kroužků, kontrola dokumentace školy a další. 

 

  • Parkování je možné před budovou Prima školky, svislá čára má být odstraněna, tudíž je zde možné parkovat bez omezení. 
  • Ranní svoz dětí do MŠ se dle závěru z třídní schůzky rodičů na konci loňského školního roku nerealizuje, bude dále diskutováno na třídní informační schůzce.
  • Provoz o letních prázdninách 2022: Prima školka bude otevřena od 7.7. do 24.8.2022

 


Aktualizace a změna školního vzdělávacího programu,

tzn. v letošním roce probíhá bilingvní /dvojjazyčné/ vzdělávání ve dvou třídách starších dětí, tradičně ve třídě Smajlíci, pod vedením pedagogů Bc. Veroniky Hlavinkové a Viviany Kalivodové, nově také ve třídě Bodlínků pod vedením pedagogů Livie Tomečkové a Viviany Kalivodové, třídu Bodlínků jsme přejmenovali a její název je Foxíci.
 

Školné a stravné
 
 Školné a stravné musí být uhrazeno vždy nejpozději k pátému dni v měsíci  

·  Číslo účtu k úhradě školného je 6300205734/0100 

·  Číslo účtu k úhradě stravného je 10006 – 6300205734/0100 

Při jakékoliv platbě je nutné zadat šestimístné evidenční číslo dítěte jako variabilní symbol

·Od letošního školního roku dochází k navýšení školného.

Školné: měsíčně 2000,- (běžná třída) / 2500,- (Smajlíci a Foxíci). Stále platí sleva 100 Kč na každé dítě, pokud dochází do školky sourozenci.

Stravné: měsíční záloha 800,-

· Přeplatky za stravné se vrací 2x ročně (v září a únoru)   

·Jestliže je dítě nemocné, je nutné ho odhlásit do 7.45 hodin daného dne na telefonním čísle 774 646 010, jinak mu bude denní strava nahlášena (při omlouvání prostřednictvím SMS prosíme uveďte důvod absence).

 
Děti do školky potřebují: vyhovující přezůvky, pohodlné oblečení, náhradní oblečení, oblečení na zahradu přizpůsobené počasí, kšiltovku x čepici, hřebínek (holčičky), kartáček a pastu, fotku a fotku své rodiny.

 
Děti, které plní v MŠ poslední rok docházky, jsou vzdělávány dle školského zákona povinně. Z toho plyne rodiči povinnost omluvit každou absenci dítěte do omluvného listu, obdobně jako na základní škole.
 

Pozor změna: Provozní doba školky je od 6 do 17 hodin.
Ranní příchod dětí je nejpozději do 8:15 hodin !

 

Do programu prázdninové letní školky jsou přijaty všechny děti, u nichž registrujeme písemnou přihlášku. Platební příkaz pro platbu letního programu obdrží rodiče do mailu.
Jako každý rok bychom rádi uskutečnili společný cyklistický výlet. Letos to bude v úterý 28. června. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti, které jsou zdatné v bezpečné...
Milí rodiče, právě probíhá zápis do třídy s bilingvním programem. Informace k organizaci zápisu byly rodičům dětí, kterých se tato možnost vzdělávání týká, rozeslány do mailových schránek. Jedná se...
Ve dnech 14.6. (Smajlíci a Foxíci) a 16.6. (Světlušky) se vydáme na lesní dobrodružství do Valšovic. Lesní pedagogové dětem příblíží  fungování lesa, seznámí nás s jeho obyvateli a také si společně...
V týdnu od 13. do 17.6. se logopedie nekoná z důvodu čerpání dovolené pedagoga. Dané lekce se uskuteční v těchto náhradních termínech: za pondělí 13.6. proběhne ve středu 8.6. za úterý 14.6....
Dle školního vzdělávacího programu je k 31.5. ukončena činnost zájmových kroužků. V novém školním roce budou opět otevřeny od října 2022.

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU