Náš tým


Mgr. Edita Bílá
ředitelka, koordinátor environmentální výchovy, pedagog ve třídě Smajlíci
Motto: "Na každém dni je něco krásného, jen je často potřeba to najít."
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Přerově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, poté absolvovala vysokoškolské studium na Ostravské univerzitě, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po dokončení studií pracovala jako učitelka na základní škole, kde z velké části vyučovala projektovou metodou a zaváděla vzdělávací metody programu Tvořivá škola. Pětiletou praxi na základní škole vyměnila za krátkou mateřskou dovolenou, kdy se věnovala svým dcerkám Elišce a Alžbětce. Založením Prima školky si splnila svůj dětský sen, který realizuje od roku 2010. Svým optimismem, zapálením a úsměvem vytváří lidské prostředí, kde každý má své místo a cítí se dobře. Dětem se věnuje v kroužku hry na zobcovou flétnu. V roce 2011 absolvovala akreditovaný kurz Montessori pedagogiky a prostřednictvím specializačního studia se v roce 2014 stala koordinátorem environmentální výchovy na školách v olomouckém kraji. Tímto se také stala odpovědnou osobou za naplňování školního vzdělávacího programu Prima školky v oblasti environmentální výchovy. Ráda lyžuje, plave, jezdí na kole, zdolává horské vrchy chůzí po svých nebo na skialpových lyžích a raduje se z maličkostí všedního dne.
Jarmila Ohlídalová
zástupkyně ředitelky, pedagog ve třídě Světlušky
Motto: "Naučte se být dítětem a porozumíte jemu i jeho duši."
Střední pedagogickou školu v Přerově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika vystudovala dálkovou formou. V letech 1997 – 2000 pracovala jako vychovatelka ve školní družině při Základní škole Kozlov. Po mateřské dovolené v roce 2007- 2011 se věnovala na pozici asistentka pedagoga dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Týn nad Bečvou. V Prima školce pracuje od roku 2011 a po celou dobu se věnuje mladším tří až čtyřletým dětem. Podílela se na rozvoji dětí v kroužcích „Paletka“ a „Všeználek“. Letos vede nový kroužek „Povídálek“, ve kterém se zaměřuje na posílení etických a mravních hodnot dětí. Ve své profesní minulosti absolvovala kurzy s environmentální a polytechnickou tematikou a v neposlední řadě také kurz muzikoterapie. V roce 2017 se účastnila vzdělávacího semináře Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ. Je vdaná a má dvě děti, dceru Kristýnu a syna Ondřeje. Ve volném čase se věnuje svému pejskovi, se kterým objevuje krásy přírody a relaxuje na čerstvém vzduchu. Aktivně odpočívá při budování své přírodní zahrádky a pečuje o květiny.
Naďa Kolaříková
koordinátor školního vzdělávacího programu, pedagog ve třídě „Bodlínci“
Motto: "Někdy nás život obrátí vzhůru nohama, aby nás naučil, jak znovu žít s hlavou vzhůru!"
Vystudovala Střední pedagogickou školu obor učitelka MŠ ve Stříbře, dále „rozšiřující speciální pedagogiku pro učitelky MŠ“ na Pedagogické fakultě UK v Plzni a poté ještě složila maturitní zkoušku v oboru vychovatelství na Střední pedagogické škole v Přerově. V současné době studuje dálkově na Ostravské univerzitě obor Speciální pedagogika. Vzdělávání si dále prohlubuje všemi směry, kdy se zaměřuje jak na sféru umění – arteterapie, dramatická výchova, hipoterapie a další, tak i odborné, jako jsou logopedie, poruchy chování a učení či autismus. V Prima školce vede kroužek „Divadélko“. Ráda poznává krásy naší země především na kole, ale nejvíc miluje pohled ze sedla koňského hřbetu. Koně jsou totiž její celoživotní láskou, stejně jako psi. Je to člověk, který se nevzdává, je pro každou legraci a bláznivý nápad a hlavně věří, že v každém je něco jedinečného a nenapodobitelného.    
Bc. Veronika Hlavinková
pedagog ve třídě Smajlíci
Motto: "Náhody nejsou a všechno je, jak má být."
Vychovali ji dva úžasní lidé, po kterých mimo jiné zdědila workoholismus, pozitivní a akční přístup k životu a touhu pomáhat, učit se a (pře)dávat. Naučili ji, že život se musí žít, protože na jeho konci nebudeme počítat uplynulé roky, ale skutky a zážitky. Příležitost pracovat v Prima školce přišla v roce 2015, kde se zpočátku dětem věnovala v tanečním kroužku, ke kterému časem přibyl i kroužek angličtiny. Angličtině se věnuje od dětství a neustále se zdokonaluje. Má za sebou několik zahraničních pobytů. Každá příležitost ke vzdělání je pro ni výzvou. Momentálně je stále studentkou brněnské Masarykovy univerzity, kde absolvovala obor Žurnalistika a mediální studia, a pokračuje ve studiu Sociální práce a dálkově dokončuje Speciální pedagogiku. Ve volném čase vede stepařské i sportovní kroužky a pracuje s lidmi s postižením. Doma na ni věrně čekají tři milovaní psi, se kterými zdolává agility parkury i vysokohorské trasy. A když to jde, sbalí batoh a vydává se prozkoumávat svět.
Denisa Mojteková
pedagog ve třídě Pulečci
Motto: "Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v dětech radost tvořit a poznávat."
 Pochází ze Suchdolu nad Odrou. Vystudovala střední pedagogickou školu v Odrách obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Od malička chtěla učit děti ve školce, a tak si svůj dětský sen splnila. Praxi absolvovala v mateřské škole v Suchdolu nad Odrou, poté pracovala v mateřské škole ve Studénce a po roce se vrátila do mateřské školy v Suchdole, kde učila tři roky nejmladší děti od dvou do čtyř let. Prostřednictvím Institutu certifikovaného vzdělávání absolvovala v roce 2015 čtrnáct vzdělávacích programů různých témat k práci učitelky v MŠ. Od února 2018 pracuje v Prima školce, stará se o naše nejmenší Pulečky a vede kroužek „Všeználek“. Od dětství zpívá v pěveckém sboru Skřivánek pod záštitou Městyse Suchdolu nad Odrou. Každý rok jezdí se sborem na přípravný tábor, který organizuje. Ve volných chvílích nejraději chodí na procházky a na výlety, jezdí na kole, čte a relaxuje.
Lenka Havranová
chůva ve třídě „Pulečci“
Motto: "Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje."
Vystudovala Střední zdravotnickou školu ve Vsetíně. Poté tři roky žila v Praze, kde se jí líbilo, ale protože chtěla být nablízku příbuzným a rodnému kraji, vrátila se zpět na Moravu. S manželem vychovává dva syny, Toníka a Honzíka. Do Prima školky nastoupila po ukončení rodičovské dovolené v říjnu 2018. Šťastné dětství prožité na Valašsku v ní zanechalo lásku ke kopcům a horám. Baví ji jezdit na sjezdových lyžích a běžkách, v létě se věnuje horskému kolu a turistice. Má ráda cestování a divadlo. Z ročních období je jí nejbližší zima.
Livie Tomečková
Pedagog ve třídě Smajlíci, t.č. na mateřské dovolené
Motto: "Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň!"
Vystudovala Střední pedagogickou školu, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V osmnácti letech ji zlákalo velkoměsto, ve kterém dostala i svou první pracovní příležitost v mateřské škole. Zde byla velmi spokojená, ale touha být s rodinou a přáteli, ji přesvědčila o tom, že je čas se vrátit do Hranic. Krátkou pracovní příležitost získala v mateřské škole v Milenově, kde „si osahala práci“ s dvouletými dětmi. Po návratu z dvouměsíčního pobytu v USA přijala nabídku stát se součástí týmu zabývající se bilingvním vzděláváním dětí v Prima školce a věnovala se dětem ve třídě s dvojjazyčným vzdělávacím programem. V oblasti výuky jazyka předškoláků se neustále vzdělávala a zdokonalovala do doby než přišel čas založit vlastní rodinu. V současnosti si užívá mateřských povinností se synem Filipkem a ve chvílích volna vede v Prima školce výtvarně - keramický kroužek Paletka. Na mateřské dovolené tráví čas hlavně se svým synem, rodinou a přáteli. Ráda jezdí na kole, v zimě na lyžích, užívá si vaření a pečení dobrých jídel. Když je chvíle volného času, tak se s chutí podívá na dobrý film, přečte si knihu, zajde na koncert nebo s manželem na večeři do restaurace. Její nejoblíbenější roční období je jaro, protože má ráda jeho vůni.
Mgr. Jana Valentová
logoped
Motto: ""
Logopedii se věnuje již od dob studií, které absolvovala na vysoké škole v Olomouci, obor Speciální pedagogika se specializací vady sluchu a řeči. Logopedie je nejen jejím povoláním, ale i koníčkem. Dlouhodobě se specializuje na nápravu vad řeči u dětí předškolního věku. V Prima školce zdokonaluje řeč dětí více než deset let. Protože má ráda pohyb, v zimě často vyráží na lyže a v létě se věnuje vysokohorské turistice. Miluje moře a cyklistiku.
Ivana Vališová
provozní personál - vedoucí školní jídelny, kuchařka
Motto: "Možná, že nemáme všechno, ale spolu nám nic nechybí."
O naše plná, ale hlavně spokojená bříška a chuťové buňky se stará s pečlivostí a vybíravostí. Do Prima školky nastoupila na podzim v roce 2017 na pozici vedoucí kuchařky, čemuž již předcházely několikaleté zkušenosti v oblasti školské gastronomie, a to více než 18 let. Ve své práci se velmi ráda a stále zlepšuje. Aktivně vyhledává nové receptury, osvojuje si nové trendy v přípravě jídel, zúčastňuje se kurzů a seminářů. Je propagátorkou zdravé stravy a „základních“ potravin. Neustále dokazuje, že se lze obejít bez polotovarů a náhražek. Miluje cestování, a to nejen prstem po mapě, ale především se svým manželem, se kterým křižují Českou republiku. Ráda se nechá zlákat kulturou, ať už v podobě rockového koncertu či festivalu nebo i prohlídkou výstavy či zámku. Nejen její dvě dcery, ale i její další blízcí v ní najdou ochotnou a laskavou oporu, která je dokáže vždy potěšit či podpořit. Přestože není žádnou odbornicí ve floristice, tak miluje zahradničení, ale i pěstování květin, což je její obrovskou vášní. Pokud to počasí dovolí, nejraději tráví svůj čas venku v přírodě, třeba i s napínavou knihou v ruce.
Anna Romanová
provozní personál - pomocná kuchařka, úklid
Motto: "Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí."
V oblasti školství se pohybuje již několik let. V Prima školce od podzimu 2017 zastává na částečný úvazek funkci pomocné kuchařky a školnice. Své práce se zhostila s péčí, ochotou a vždy vřelým úsměvem. Děti, na kterých nejvíce zbožňuje zářící hvězdičky v očích, si dokáže získat přátelským přístupem. Velkou radost jí dělají čtyři vnoučci, kterým splní, co na očích vidí. Miluje své dvě dcery a manžela, se kterými sdílí radosti i strasti života. Pokud zrovna nehlídá vnoučky, tak ji najdete v sedle kola, když vyjíždí do blízkého okolí. Ráda se cestou zastaví a vyřádí na koncertu, anebo si doma pustí česko - slovenskou hudbu, která musí mít pořádný rockový náboj. Když se potřebuje zrelaxovat a odpočinout si, tak si přečte pěknou knihu, u které nejraději mlsá. Dokáže se nadchnout a zapálit pro sebemenší maličkost a nechá se jí zcela pohltit.
Marie Indruchová
provozní personál - školnice
Motto: "Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe."
Naše pořádkumilovná školnice se s radostí, optimismem a pečlivostí stará o naše pohodlí a zázemí. Ačkoliv Marušku do Prima školky zavála v roce 2017 náhoda, tak to byla trefa do černého. Práce v prostředí kolem dětí ji velmi naplňuje a zároveň nabíjí energií, kterou poté může dále předat, ať už své rodině – manželovi, 2 synům nebo především své vnučce. Miluje cestování a poznávání nových krásných míst, za hranicemi nebo i v různých zákoutích Česka. Na své toulky se vydává obvykle pěšky se svým pejskem fenkou Kessynkou. Nenechte se ošálit jejím malým tělem, v něm se totiž skrývá obrovské a laskavé srdce, ve kterém se najde místečko pro všechny človíčky z naší školky.
Marie Perutková
provozní personál - úklid
Motto: "Když nejde o život, jde o nic."
V Prima školce s jí vlastním nekonečným úsměvem udržuje pořádek a věci na svém místě již více než dvacet let. Ve chvílích, kdy je třeba, vypomáhá jako pomocná kuchařka a provozní. Je věčná optimistka, plná energie a stále v pohybu. Když se právě nevěnuje vnoučatům, ráda si přečte zajímavou knihu, jezdí na kole, zajde do divadla, na zajímavou výstavu nebo přednášku.    
Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU