Adaptační program

Přijetím dítěte do Prima školky přijímací proces dítěte nekončí. Přejeme si, aby děti, se kterými se setkáme v září nového školního roku, zvládly toto náročné období nové životní etapy co nejsnáze. A k tomuto máme nastaven velmi funkční a pozvolný adaptační program. Již u zápisu se rodič dozvídá termín, kdy probíhá tzv. „zvykání nových dětí“. Jde o období, kdy dítě dochází i s rodičem do školky, poznává nové prostředí, kamarády, setkává se opětovně s pedagogy, „rozkoukává se“ ve třídě, do které je zařazeno, a učí se jednoduchá pravidla spojená s pobytem ve školce.
Rodič a pedagogové mají v tuto dobu dostatek prostoru k tomu, aby o dítěti pohovořili, prodiskutovali jeho případné individuální potřeby či zdravotní stav. Dochází k podpisu smlouvy o pobytu dítěte, k seznámení se školním řádem, všemi pravidly a způsoby vzájemné komunikace a spolupráce. To vše nám usnadňuje zahájení docházky v novém školním roce. Nikdo není zaskočen nebo překvapen.

 

Už je to tu zas! Pálení čarodějnic čas! Zveme všechny školkové holčičky a maminky, ať opráší po roce své "hadry", vezmou pořádné koště nebo jiné přibližovadlo, taťku, sestřičky a bráchy... do kapsy...
Pozvánky k zápisu nových dětí od školního roku 2024/2025 byly dne 11.dubna rozeslány do mailových schránek rodičů, kteří již podali předběžnou žádost. Pokud rodič neobdržel pozvánku, kontaktujte prosím...
Všichni ve školce víme, jak je důležité chránit naši planetu, starat se o ni a žít tak, aby se na Zemi dobře žilo nejen nám, ale i těm co přijdou po nás. Proto si připomínáme Den země, který se 22. dubna...
Ve dnech 8. - 12.dubna probíhá zápis dětí do bilingvní třídy. V případě, že rodiče mají zájem od školního roku 2024/2025 vzdělávat své dítě dle dvojjazyčného vzdělávacího programu ve třídě Smajlíci, je...
Naši milí, rodiče i děti, připomínáme, že to bude měsíc, co jsme ve školce zahájili půjčování knih z Knihokufru. V květnu budeme muset naši "putovní knihovničku" zapůjčit další školce. Proto neváhejte,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU