Adaptační program

Přijetím dítěte do Prima školky přijímací proces dítěte nekončí. Přejeme si, aby děti, se kterými se setkáme v září nového školního roku, zvládly toto náročné období nové životní etapy co nejsnáze. A k tomuto máme nastaven velmi funkční a pozvolný adaptační program. Již u zápisu se rodič dozvídá termín, kdy probíhá tzv. „zvykání nových dětí“. Jde o období, kdy dítě dochází i s rodičem do školky, poznává nové prostředí, kamarády, setkává se opětovně s pedagogy, „rozkoukává se“ ve třídě, do které je zařazeno, a učí se jednoduchá pravidla spojená s pobytem ve školce.
Rodič a pedagogové mají v tuto dobu dostatek prostoru k tomu, aby o dítěti pohovořili, prodiskutovali jeho případné individuální potřeby či zdravotní stav. Dochází k podpisu smlouvy o pobytu dítěte, k seznámení se školním řádem, všemi pravidly a způsoby vzájemné komunikace a spolupráce. To vše nám usnadňuje zahájení docházky v novém školním roce. Nikdo není zaskočen nebo překvapen.

 

Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU