Adaptační program

Přijetím dítěte do Prima školky přijímací proces dítěte nekončí. Přejeme si, aby děti, se kterými se setkáme v září nového školního roku, zvládly toto náročné období nové životní etapy co nejsnáze. A k tomuto máme nastaven velmi funkční a pozvolný adaptační program. Již u zápisu se rodič dozvídá termín, kdy probíhá tzv. „zvykání nových dětí“. Jde o období, kdy dítě dochází i s rodičem do školky, poznává nové prostředí, kamarády, setkává se opětovně s pedagogy, „rozkoukává se“ ve třídě, do které je zařazeno, a učí se jednoduchá pravidla spojená s pobytem ve školce.
Rodič a pedagogové mají v tuto dobu dostatek prostoru k tomu, aby o dítěti pohovořili, prodiskutovali jeho případné individuální potřeby či zdravotní stav. Dochází k podpisu smlouvy o pobytu dítěte, k seznámení se školním řádem, všemi pravidly a způsoby vzájemné komunikace a spolupráce. To vše nám usnadňuje zahájení docházky v novém školním roce. Nikdo není zaskočen nebo překvapen.

 

Do programu prázdninové letní školky jsou přijaty všechny děti, u nichž registrujeme písemnou přihlášku. Platební příkaz pro platbu letního programu obdrží rodiče do mailu.
Jako každý rok bychom rádi uskutečnili společný cyklistický výlet. Letos to bude v úterý 28. června. Sraz je v 8.00 hodin u školky. Účastnit se můžou pouze děti, které jsou zdatné v bezpečné...
Milí rodiče, právě probíhá zápis do třídy s bilingvním programem. Informace k organizaci zápisu byly rodičům dětí, kterých se tato možnost vzdělávání týká, rozeslány do mailových schránek. Jedná se...
Ve dnech 14.6. (Smajlíci a Foxíci) a 16.6. (Světlušky) se vydáme na lesní dobrodružství do Valšovic. Lesní pedagogové dětem příblíží  fungování lesa, seznámí nás s jeho obyvateli a také si společně...
V týdnu od 13. do 17.6. se logopedie nekoná z důvodu čerpání dovolené pedagoga. Dané lekce se uskuteční v těchto náhradních termínech: za pondělí 13.6. proběhne ve středu 8.6. za úterý 14.6....
Dle školního vzdělávacího programu je k 31.5. ukončena činnost zájmových kroužků. V novém školním roce budou opět otevřeny od října 2022.

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU