Zápis dítěte

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDÉLÁVÁNÍ 2023/2024Vážení rodiče,

v dokumetu níže naleznete pod evidenčními čísly seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024.

Seznam přijatých_2023_uveřejněný.pdfRozhodnutí o přijetí dítěte vám bude v případě zájmu předáno na adaptačním programu v srpnu /30.8. - 1.9.2023/. 

V případě, že vaše dítě nebylo přijato a máte zájem o překlenutí předběžné žádosti o jeden rok, pak prosím kontaktujte ředitelku školy e-mailem na adrese ebila@prima-skolka.cz. Pokud budete mít zájem o vyzvednutí si rozhodnutí o nepřijetí dítěte, pak také kontaktujte ředitelku.

V případě, že by se pořadí žadatelů vlivem následných okolností změnilo, budeme vás kontaktovat. 

Milí rodiče,

děkujeme za projevenou důvěru a za to, že jste si ke vzdělávání a péči o vaše dítě vybrali právě Prima školku.

Je nám líto, že nemůžeme z důvodu omezené kapacity Prima školky vyhovět všem žádostem.

Děkuji vám za vaši účast při zápise i zpětnou vazbu, kterou jsme obdrželi.

Věřím, že třeba někdy v budoucnosti budeme mít příležitost k dalšímu setkání.


S pozdravem,

Edita Bílá
ředitelka školy


V Hranicích 15.května 2023
INFORMACE K ZÁPISU 2023/2024   


Milí rodiče, zájemci o zápis dítěte do Prima školky,

informujeme vás, že e-maily s pozvánkami k zápisu pro školní rok 2023/2024 byly rozeslány.

V případě, že jste podali předběžnou žádost o přijetí a pozvánku jste neobdrželi, kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 774 646 015 nebo e-mailu ebila@prima-skolka.cz.

Děkujeme a těšíme se na viděnou.


V Hranicích 14.dubna 2023Milí rodiče, máte zájem zapsat své dítě do Prima školky?

Zápis nových dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání od září 2023 proběhne ve dnech 2. až 4. května 2023.

Vzhledem k tomu, že je naším zájmem přivítat vás v příjemné a poklidné atmosféře, postupujte proto prosím podle následujících instrukcí.

Pokud jste tak ještě neučinili v minulosti, vyplňte prosím „předběžnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a tu zašlete /bez dalších příloh a dokumentů/ na e-mail zapis@prima-skolka.cz. Prosím o čitelně vypsané údaje, především kontaktní e-mail a telefon, na kterém budete k zastižení. Vyčkejte na odpověď, že vaše předběžná žádost byla přijata.

V průběhu měsíce dubna obdržíte e-mailem pozvánku s konkrétním datem a časem, kdy se k zápisu i s dítětem dostavit. Zároveň vám bude přiděleno evidenční číslo, pod kterým celý proces administrace zápisu bude probíhat.

Pozvánky budou rozesílány ve dnech 12. a 13.dubna 2023.


Vzhledem k tomu, že nám záleží na tom, abyste si zápis, který považujeme za slavnostní událost,  užili vy i vaše děti, doporučujeme:

  • s dítětem přijít ve třech, tj. oba rodiče, případně jeden zákonný zástupce a další doprovod,
  • s sebou přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, očkovací průkaz dítěte a přezůvky pro dítě.

Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti je rodič vyrozuměn o přijetí či nepřijetí dítěte, a to prostřednictvím uveřejněného seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy a také na informativní nástěnce v MŠ. Zpravidla je však rozhodnutí vydáno do 7 dnů.

Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolní docházky, sourozenci dětí, které již do Prima školky docházejí, děti zaměstnanců partnerské firmy SSI Schäfer a děti mladší 3 let dle volné kapacity třídy pro tyto děti určené.

 

V Hranicích 21.února 2023

Mgr. Edita Bílá 

 

 

 


 

 Dokumenty ke staženíZápis dítěte


Haló, haló, už je vám "rodičové" smutno? My se na vás moc těšíme. Hlasíme návrat výletníků z Chechtovského lesa od skřítka Sedmikvítka ve 14.45 hodin 😉... když to dobře půjde!
Milí rodiče, deset měsíců školního roku uteklo jako voda a prázdniny se kvapem blíží. Jako každý rok bychom společně s vámi chtěli oslavit nejen začátek léta, ale především se rozloučit s těmi dětmi,...
Pátkem 26. května je ukončena činnost zájmových kroužků tohoto školního roku.
Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne. Provoz je tedy zajištěn v období 10.července až 18.srpna 2023. V tomto období...
Den dětí oslavíme ve školce s Prckem Pepinem po návratu ze školky v přírodě v pondělí 5.června /v 9.00 hodin na zahradě školky/. Program hradíme z třídních fondů.  
Naši malí modelové se již usmívají z fotografií! Můžete se těšit z tabla budoucích školáčků od pátku 19.května v kavárně Coffee Obsession /bývalé knihkupectví Honzík/.   Děkujeme majiteli...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU