Dvojjazyčné vzdělávání

Z historie dvojjazyčného vzdělávání a kritéria přijetí

Dvojjazyčnému vzdělávání se v Prima školce věnujeme od září 2013, kdy jsme otevřeli třídu, ve které je vzdělávací program dětem zprostředkován na bilingvní úrovni, tzn. ve dvou jazycích, českém a anglickém. Jazyky jsou uplatňovány ve zcela vyvážené rovině.

Do této třídy jsou zařazovány děti dle zájmu rodičů, na základě podané přihlášky, kterou lze stáhnout v záložce "dokumenty".
Termín zápisu do bilingvní třídy je vždy uveřejněn na stránkách školy, zpravidla probíhá v měsíci březnu. 

Kritéria přijetí dítěte do bilingvní třídy:

  • podání písemné přihlášky zákonným zástupcem,
  • věk dítěte,
  • komunikační dovednosti,
  • úroveň řečového projevu, případně četnost řečových vad,
  • úroveň sluchové analýzy dítěte.

Přednostně jsou do této třídy přijímány děti v posledním roce předškolní docházky.

Metodické postupy a školní vzdělávací program v česko - anglické třídě

V prostředí této třídy děti hravou a nenásilnou formou, tj. prostřednictvím písní, básní, při hrách a ostatních prožitkových činnostech vstřebávají nové pojmy a fráze v anglickém jazyce, a to v průběhu celého dopoledne i odpoledne. Učí se věci kolem sebe nejen pojmenovávat, ale od postupného osvojování konkrétních názvů /např. zmrzlina/ začínají připojovat vlastnosti /velká zmrzlina/ a dostávají se od vyjadřování postojů a schopností /mám rád zmrzlinu,/ ke složitějším výrazovým prostředkům. Chápou slyšenou řeč v obsahových souvislostech. Následně samy užívají získanou slovní zásobu v praxi.

Veškerá plánovaná pedagogická činnost se odehrává v souladu se školním vzdělávacím programem školy a je přizpůsobena chápání a vnímání dětí předškolního věku.

Všechny činnosti respektují 4 základní fáze učení:

  1. slyším, vidím, chci to říct,
  2. opakuji a automatizuji,
  3. reaguji,
  4. mluvím.

Skupinu třídy tvoří velmi malý počet dětí /15 - 18/, což umožňuje učiteli individuální přístup a dětem téměř nepřetržitou komunikaci v anglickém jazyce. Týdenní program je rozdělen do tzv. českých a anglických dní, ve kterých probíhá výuka v příslušném jazyce. Každý den je přítomen pedagog, se kterým děti komunikují v dané řeči. Kromě dvou dopoledních výukových bloků prostupuje cizí jazyk celým dnem, neboť děti užívají konverzační fráze téměř neustále /při stravování, oblékání, hygieně, volné hře/ a pedagog na ně hovoří v angličtině.

Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit i cizí řeč naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu a další dovednosti. Později se jazyk učí daleko složitějším způsobem. Proto filozofií Prima školky je nabídnout dětem tento intenzivní dvojjazyčný program, aby se pro ně stala dovednost komunikace v cizím jazyce jedním z pilířů dalšího vzdělávání, a tím jim usnadnil cestu k dalšímu seberozvoji.

 

Dokumenty ke stažení

Vážení rodiče, jež jste se zúčastnili letošního zápisu nových dětí,     v následujícím odkazu naleznete pod číselnými kódy výsledky zápisu nových dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od...
V úterý 21.května dopoledne nás ve školce čeká interaktivní prožitkový program týkající se první zdravotní pomoci a funkcí integrovaného záchranného systému. Vzdělávací akce proběhne na zahradě v čase...
Milí rodiče, podpořte nás v našem úsilí pěstovat u dětí vztah ke knihám prostřenictvím slyšených příběhů a pohádek. Udělejte radost svému předškolákovi a přijďte dětem do třídy přečíst pohádku k polednímu...
Ve středu 15. května proběhne od 8.00 hodin v MŠ focení jednotlivých tříd. Pokud si rodiče přejí fotit sourozence, prosíme o nahlášení třídním pedagogům. V případě zájmu focení dětí se sourozenci, kteří...
V pondělí 29.dubna se děti odcházející po prázdninách do školy fotí na tablo. Prosíme rodiče o "doladění" kostýmů a přivezení dětí v 8.00 hodin na místo. Vracíme se v odpoledních hodinách.
V pondělí 13.5.2024 v 16.00 hodin ve třídě Smajlíci pořádáme schůzku, jejímž obsahem je předání veškerých informací spojených s pobytem na školce v přírodě. Pokud rodič nemá s danou...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU