Logopedická péče

Poskytování logopedické péče v Prima školce je samozřejmostí každodenního programu. V rámci denních aktivit mají všechny děti tzv. řečovou výchovu, která se zaměřuje na řečovou prevenci. Formou procvičování motoriky mluvidel, seznamování se s jednotlivými hláskami, zařazováním řečových cvičení pod vedením pedagoga působíme na děti v oblasti prevence vad výslovnosti. Nejedná se však o logopedii jako takovou.

Náprava závažných řečových vad výslovnosti se děje pod odborným vedením koordinátora logopedické péče, logopeda s vysokoškolským vzděláním. Ten dochází 2x týdně přímo do MŠ. Dětem se individuálně věnuje, provádí logopedickou terapii, spolupracuje s rodiči a vede je tak, aby bylo domácí cvičení co nejefektivnější. Logopedická prevence probíhá ve třech blocích, tj.1. blok září - prosinec, 2. blok leden - březen a 3. blok duben - červen.

Tato logopedická péče probíhá každé pondělí a úterý dle sestaveného časového harmonogramu přihlášených dětí. Děti jsou se souhlasem rodičů do programu zařazeni na začátku školního roku, kdy je provedena logopedická depistáž.

Aby byl program efektivní, předpokládáme, že se rodič bude účastnit jednotlivých lekcí vždy, když je logopedem vyzván. Bez pravidelného domácího cvičení není možné dosáhnout zlepšení vady, tudíž spolupráce s rodičem je nezbytná. Kromě pomůcek, se kterými logoped pracuje, si děti do poradny přinášejí velký nelinkovaný sešit formátu A4. Rodič hradí zápisné na daný blok na základě platebního příkazu. 

Potěšující zpráva z lyžařského areálu Hrubá Voda: ve čtvrtek 26.ledna opět vyrážíme na svah. Sraz v 7.30 hodin před školkou. vlož. 23.1.2023
V týdnu 23. - 27.1.2023 se z důvodu nemoci pedagoga nekoná kroužek angličtiny ve třídě Bodlínci. Děkujeme za pochopení.  
Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek se lyžařská školička ve čtvrtek 19.ledna nekoná. Vlož. 18.1.2023
Sněhové podmínky jsou prozatím vyhovující a první lekce lyžařské školičky tedy proběhne ve čtvrtek 5.ledna 2023. V případě, že rodiče přihlášených dětí neobdrželi podklady k platbě a další informace od...
Vážení rodiče, byli jsme osloveni místní hranickou restaurací s prosbou o pomoc. Jedná se o realizaci kavárny pro rodiče s dětmi. V případě, že máte zájem být nápomocni při vzniku nového prostoru,...
"Co to cinká, co to zvoní, kouzlo Vánoc jako loni, tichá chvíle k zastavení, závan štěstí nad něj není...." Milí rodiče, přátelé a naši příznivci, přejeme Vám, ať vánoční svátky jsou hezkým počátkem...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU