Ceník

CENÍK SLUŽEB

služba, aktivita cena časové období poznámka
školné při vzdělávání dle běžného vzdělávacího programu 1.800 Kč měsíc  
školné při vzdělávání dle dvojjazyčného vzdělávacího programu 2.300 Kč měsíc  
stravné 750 Kč měsíční záloha přeplatek je vrácen na účet dle půlročního vyúčtování
prázdninový provoz "letní školky" 1.500 - 2.500 Kč týden dle zvoleného týdenního programu rodičem
zájmové kroužky 300 Kč - 500 Kč školní rok  
plavecký kurz 950 Kč pololetí/10 lekcí  
lyžařská škola 2.900 Kč kurz/5 lekcí  
logopedická péče 900 Kč pololetí  
ranní doprava dítěte do MŠ 600 Kč měsíc  
školka v přírodě 3.300 Kč pětidenní pobyt  Uvedené ceny jsou orientační. Jejich změna je vyhrazena. Zpravidla se jejich výše stanovuje 2 měsíce před ukončením školního roku na období školního roku nadcházejícího.
Veškeré platby, které zákonný zástupce provádí, jsou bezhotovostní a probíhají na základě obdrženého platebního příkazu.
Při zadávání platby je nutné vždy uvést variabilní symbol, tj. osobní číslo dítěte.
Platba školného je při absenci dítěte nevratná.
Číslo účtu pro veškeré platby: 6300205734/0100
Číslo účtu pro platby stravného: 10006-6300205734/0100Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU