Informace o provozu

Provozní doba

Jsme školka s celoroční provozem včetně letních prázdnin s výjimkou vánočních prázdnin a státních svátků. Provozní doba je pondělí až pátek od 6.00 do 17.00 hodin. Tento celodenní rozsah provozní doby umožňuje rodičům volit mezi dopolední nebo odpolední docházkou jejich dítěte do MŠ. Vzhledem k tomu, že v popředí naší činnosti je zájem dítěte, chápeme jeho potřebu sounáležitosti  s vlastní rodinou a záleží nám na uspokojování citových potřeb dětí, by docházka dítěte do MŠ neměla přesahovat délku 9 hodin. Pokud pobyt dítěte v mateřské škole přesáhne tuto dobu, pak v maximálním počtu 5 dnů v měsíci. V průběhu letních prázdnin jsou přijímáni i starší sourozenci již docházejících dětí. Program a vzdělávání probíhá prostřednictvím týdenních turnusů.
 

Bezpečné a motivující prostředí

O děti pečuje empatický kvalifikovaný personál, který je pravidelně proškolován v kurzech první pomoci. Bezpečný pobyt dětí ve školce je zajištěn několika funkčními mechanismy. Objekt je střežen elektronickým kamerovým systémem. Do budovy je umožněn přístup pouze osobě, která je identifikována přes videotelefon a poté vědomě vpuštěna dovnitř. Odchod z areálu není možný bez použití elektrického zvonku. Děti mohou vyzvedávat pouze oprávněné osoby, které zákonný zástupce uvede v evidenčním listu. Prostory tříd, toalet, šaten i center aktivit jsou světlé, prostorné a bezpečné pro pohyb předškolních dětí s výhledem na školní zahradu. Splňují požadované bezpečnostní, požární i hygienické normy. Součástí vybavení každé třídy je plnohodnotně vybavená kuchyňka s přívodem vody, řemeslný ponk s materiálem, centra aktivit, knihovnička, chovatelský koutek, klavír a Orffovy nástroje, sportovní centrum s horolezeckou stěnou, skluzavkou a žebřinami.
 

Zázemí jednotlivých tříd a provoz

Přijímáme děti od dvou do šesti let. Děti mladší tří let věku jsou zařazovány do třídy „Pulečci“, jejíž vybavení, denní režim, umístění a personální obsazení je k péči o takto malé děti plně přizpůsobeno. O děti se stará kvalifikovaný pedagog, v průběhu dopoledne i odpoledne s pedagogem spolupracuje chůva a provozní personál.

V budově Prima školky naleznete ještě další tři třídy. V prvním nadzemním podlaží s bezbariérovým přístupem probíhá vzdělávání dětí tří až čtyřletých ve třídě „Světlušky“. Ve druhém patře jsou situovány třídy starších dětí, a to pěti až šestiletých. Vzdělávání pouze v českém jazyce probíhá ve třídě „Bodlínci“. Rodič může v průběhu docházky dítěte do Prima školky zvolit program dvojjazyčný ve třídě „Smajlíci“. Zde probíhá předškolní vzdělávání dle vzdělávacího programu v českém a anglickém jazyce.

Děti jsou do jednotlivých tříd zapisovány dle věku, počtu let plnících předškolní docházku a především s ohledem na jejich individuální vývoj a potřeby. Vzdělávací program dne začíná v 8.30 hodin. Do této doby se děti mohou účastnit libovolných aktivit či činností, které jim pedagog nabízí. Mají dostatek prostoru pro vlastní iniciativu ve hře. Mohou si samy zvolit, které aktivitě či hře se budou věnovat.

Do 7.30 hodin se všechny děti schází v přízemí ve třídě Světlušky. Po příchodu kmenového pedagoga přechází do své třídy, ve které se odehrává program celého dne. Děti si zde hrají, tvoří, sportují, věnují se vlastním aktivitám, stolují i odpočívají. Od 15.45 hodin opět všechny třídy přechází do Světlušek, kde pobývají do konce provozní doby.

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO ŠKOLKY?

  • přezůvky s pevnou patou

  • oblečení do třídy /děvčata: elasťáky nebo punčochy, šaty, sukýnku, triko, chlapci: punčochy kraťasy, triko, v letních měsících místo punčoch ponožky, to z důvodu praktického převlékání pro pobyt venku, na elasťáky nebo punčochy si děti v zimě obléknou kombinézu/

  • pyžamo /Pulečci a Světlušky/

  • hřeben

  • zubní pastu a kartáček /Bodlínci a Smajlíci/

  • pláštěnku a plastovou krabičku na svačinku /do skříňky/

  • náhradní oblečení /pro případ polití, ušpinění apod., uloženo v igelitové tašce ve skříňce/

  • gumové holínky /v přechodových ročních obdobích, tj. na jaře a na podzim/

  • fotku sama sebe a fotku s rodinou

Vše je nutné podepsat.

 

 

Vážení rodiče, jež jste se zúčastnili letošního zápisu nových dětí,     v následujícím odkazu naleznete pod číselnými kódy výsledky zápisu nových dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od...
V úterý 21.května dopoledne nás ve školce čeká interaktivní prožitkový program týkající se první zdravotní pomoci a funkcí integrovaného záchranného systému. Vzdělávací akce proběhne na zahradě v čase...
Milí rodiče, podpořte nás v našem úsilí pěstovat u dětí vztah ke knihám prostřenictvím slyšených příběhů a pohádek. Udělejte radost svému předškolákovi a přijďte dětem do třídy přečíst pohádku k polednímu...
Ve středu 15. května proběhne od 8.00 hodin v MŠ focení jednotlivých tříd. Pokud si rodiče přejí fotit sourozence, prosíme o nahlášení třídním pedagogům. V případě zájmu focení dětí se sourozenci, kteří...
V pondělí 29.dubna se děti odcházející po prázdninách do školy fotí na tablo. Prosíme rodiče o "doladění" kostýmů a přivezení dětí v 8.00 hodin na místo. Vracíme se v odpoledních hodinách.
V pondělí 13.5.2024 v 16.00 hodin ve třídě Smajlíci pořádáme schůzku, jejímž obsahem je předání veškerých informací spojených s pobytem na školce v přírodě. Pokud rodič nemá s danou...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU