Prázdninový program

Je nám líto, ale s ohledem na bezpečnost našich dětí, personálu i rodičů se letošní program Letní školky 2020 nekoná. K prázdninovému provozu nebudou přijímány ani děti z jiných školek a škol.

V případě volné kapacity v jednotlivých týdnech budeme přijímat pouze sourozence zapsaných dětí, tedy děti z jednoho rodinného prostředí.

Věříme, že příští rok bude příznivější a budeme moct náš prázdninový program nabídnout i ostatním dětem. 

Děkujeme za vaši přízeň a pokud budete mít zájem, budeme se těšit na viděnou v létě 2021.


Provoz Prima školky v prázdninovém období


Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne.

Provoz je tedy zajištěn v období 7.července až  21.srpna 2020.

V tomto období je možné děti přihlásit do programu tzv. „Letní školky“, který je popsán v přiložené nabídce. Letní program je určen přednostně dětem z Prima školky a jejich sourozence do věku 9 let. V případě volné kapacity jsou místa k dispozici dětem z ostatních školek a škol.   

Provoz letní školky je 7.00 – 16.30 hodin.

Program se uskutečňuje zpravidla venku v areálu školky nebo v blízkém okolí. Součástí každého týdne je celodenní pobyt mimo MŠ.

Jak můžete své dítě přihlásit?

 • vyberte si týdenní programy z nabídky v přiloženém letáku
 • vyplňte pravou část přihlášky
 • přihlášku zašlete e-mailem na info@prima-skolka.cz nebo osobně předejte pedagogovi

Po její registraci vám bude e-mailem potvrzena účast dítěte a obdržíte platební příkaz.

Cena týdenního programu zahrnuje:

 • program s aktivitami pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • materiál a pomůcky k tvoření a činnostem
 • 2x svačinu a oběd, ovoce v průběhu dopoledne
 • celodenní pitný režim
 • náklady na jednodenní výlet

 

Finanční podmínky

Finanční podmínky týdenních programů naleznete v ceníku uveřejněného letáku. 

V případě podání přihlášky na čtyři a více týdnů je poskytnuta sleva ve výši 10% z celkové ceny letního programu.

Odevzdáním přihlášky se stává účast dítěte na programu závazná. Platbu dle platebního příkazu je nutné provést bankovním převodem na účet 6300205734/0100 do čtrnácti dnů od zaregistrování přihlášky pod přiděleným variabilním symbolem.

V případě, že dítě do programu nenastoupí nebo rodič zruší pobyt dítěte v průběhu týdne ze zdravotních důvodů, je nutné doložit lékařské potvrzení. V takovém případě je vráceno 50% z celkové ceny daného týdenního programu.

 Dítě k pobytu potřebuje:

 • oblečení do herny i k pobytu na zahradě
 • přezůvky
 • obuv na zahradu
 • čepici /kšiltovku, klobouk/
 • malý polštářek k relaxaci po obědě
 • zubní kartáček a pastu
 • plastový hrníček /pouze děti z ostatních školek a škol/
 • v den konání výletu batůžek /s pláštěnkou, plastovou lahví s pitím, kapesníky, kapesným, oplatkem či ovocem/
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  

 

Další informace a případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 774 646 015  nebo mailové adrese ebila@prima-skolka.cz.

Aktuálně vydané vládní nařízení upravuje podmínky vstupu na plovárnu. Na ukázkovou lekci plavání v pondělí 22.11. mají povolen vstup do prostor plovárny pouze rodiče, kteří se prokáží certifikátem o...
V pondělí 29.11. čeká děti ze třídy Foxíci a Smajlíci dopolední program sférického kina.  Účast na programu bude hrazena ze třídního fondu.
Poslední dvě lekce plavání se uskuteční ve dnech 15. a 22.11. od 10:00 do 11:00 hodin. Dne 22.11. se můžete přijít podívat na poslední lekci plavání. Kvůli zhoršené Covid situaci je možné se na děti...
V úterý 16.11. se uskuteční kroužek Hoblík. S přihlášenými dětmi se sejdeme v čase 7:45-8:00 u vstupní brány SSI Schäfer. Do batůžku děti potřebují pití a roušku.
Bylo provedeno vrácení školného za období uzavření Prima školky z důvodu vládního nařízení na jaře 2021 /Covid/. Prosíme rodiče o kontrolu přijatých plateb. V případě nesrovnalostí se obraťte na ředitelku...
Milí rodiče a děti, zveme se vás na naši tradiční podzimní akci Zamykání lesa, kterou si můžeme po roční pauze opět užít. Vše důležité naleznete v pozvánce. Akce se koná ve čtvrtek 21.října od 16.00...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU