Prázdninový program

Je nám líto, ale s ohledem na bezpečnost našich dětí, personálu i rodičů se letošní program Letní školky 2020 nekoná. K prázdninovému provozu nebudou přijímány ani děti z jiných školek a škol.

V případě volné kapacity v jednotlivých týdnech budeme přijímat pouze sourozence zapsaných dětí, tedy děti z jednoho rodinného prostředí.

Věříme, že příští rok bude příznivější a budeme moct náš prázdninový program nabídnout i ostatním dětem. 

Děkujeme za vaši přízeň a pokud budete mít zájem, budeme se těšit na viděnou v létě 2021.


Provoz Prima školky v prázdninovém období


Prima školka je v letních měsících nepřetržitě otevřena s výjimkou prvního a posledního prázdninového týdne.

Provoz je tedy zajištěn v období 7.července až  21.srpna 2020.

V tomto období je možné děti přihlásit do programu tzv. „Letní školky“, který je popsán v přiložené nabídce. Letní program je určen přednostně dětem z Prima školky a jejich sourozence do věku 9 let. V případě volné kapacity jsou místa k dispozici dětem z ostatních školek a škol.   

Provoz letní školky je 7.00 – 16.30 hodin.

Program se uskutečňuje zpravidla venku v areálu školky nebo v blízkém okolí. Součástí každého týdne je celodenní pobyt mimo MŠ.

Jak můžete své dítě přihlásit?

 • vyberte si týdenní programy z nabídky v přiloženém letáku
 • vyplňte pravou část přihlášky
 • přihlášku zašlete e-mailem na info@prima-skolka.cz nebo osobně předejte pedagogovi

Po její registraci vám bude e-mailem potvrzena účast dítěte a obdržíte platební příkaz.

Cena týdenního programu zahrnuje:

 • program s aktivitami pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 • materiál a pomůcky k tvoření a činnostem
 • 2x svačinu a oběd, ovoce v průběhu dopoledne
 • celodenní pitný režim
 • náklady na jednodenní výlet

 

Finanční podmínky

Finanční podmínky týdenních programů naleznete v ceníku uveřejněného letáku. 

V případě podání přihlášky na čtyři a více týdnů je poskytnuta sleva ve výši 10% z celkové ceny letního programu.

Odevzdáním přihlášky se stává účast dítěte na programu závazná. Platbu dle platebního příkazu je nutné provést bankovním převodem na účet 6300205734/0100 do čtrnácti dnů od zaregistrování přihlášky pod přiděleným variabilním symbolem.

V případě, že dítě do programu nenastoupí nebo rodič zruší pobyt dítěte v průběhu týdne ze zdravotních důvodů, je nutné doložit lékařské potvrzení. V takovém případě je vráceno 50% z celkové ceny daného týdenního programu.

 Dítě k pobytu potřebuje:

 • oblečení do herny i k pobytu na zahradě
 • přezůvky
 • obuv na zahradu
 • čepici /kšiltovku, klobouk/
 • malý polštářek k relaxaci po obědě
 • zubní kartáček a pastu
 • plastový hrníček /pouze děti z ostatních školek a škol/
 • v den konání výletu batůžek /s pláštěnkou, plastovou lahví s pitím, kapesníky, kapesným, oplatkem či ovocem/
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti  

 

Další informace a případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 774 646 015  nebo mailové adrese ebila@prima-skolka.cz.

Milí rodiče, přijměte pozvání na zahradní slavnost, kterou v úterý 29. června 2021 v 16.00 hodin na zahradě školky organizují Bodlínci a Smajlíci. Těšit se můžete na krátký hudebně taneční...
Připomínáme, že nejpozději do 25.6. je nutné odevzdat přihlášku k docházce na prázdniny prostřednictvím e-mailu nebo předáním paní učitelce.
Počasí objednáno, chuť máme velkou, takže se těšíme na cyklistický výlet v pátek 25.6. v 8.00 hodin u školky. Kolo v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu, batůžek s pitím s sebou. Obědový balíček...
Upozorňujeme na změnu termínu. Společné fotografování proběhne ve středu 23. června v uvedených časech.
Prima školka je otevřena po celou dobu prázdnin od 7.7. do  20.8.2021 s provozní dobou 7.00 - 16.30 hodin. Provoz bude zajištěn ve dvou třídách, tj. jedna třída mladších dětí, druhá třída dětí straších. V...
V návaznosti na některé události týkající se provozu Prima školky pořádáme ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin mimořádnou schůzku rodičů dětí ze třídy Smajlíci a Bodlínci a dále rodičů ze třídy Světlušek,...

Všechny aktuality


Prostředí, které děti motivuje

Prima školka je zapojena v těchto projektech

EU